แวดวงสังคม เชียงรายนิวส์

-          พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทรผบช.สตม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมด่านตรวจคนเข้าเมืองชายแดนภาคเหนือ และตรวจดูความพร้อม และตรวจดูความพร้อมรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ เส้นทาง R3A ตรวจดูความพร้อมของด่าน ตม.ชายแดนภาคเหนือ โดยเริ่มจาก ด่าน ตม.แม่สาย จว.เชียงราย - ด่าน ตม.เชียงของ ซึ่งทั้งสามด่านถือว่าเป็นด่านที่มีศักยภาพสูง เป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศไทย ลาว เมียนมา และจีน ภายหลังการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ซึ่งครอบคลุมถึง 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เชียงของ อ.เชียงแสน และ อ.แม่สาย มีพื้นที่รวม 1,523 ตารางกิโลเมตร เป็นระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ เส้นทาง R3A คาดว่าจะมีการเดินทางเข้า-ออก และขนถ่ายสินค้า ผ่านทั้ง 3 ด่านเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

-          ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางพิมล ปงกองแก้ว พาณิชย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกันเปิดงานแสดงสินค้าภายไต้สัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์ (Chiangrai Brand) จากผู้ประกอบการสินค้า OTOP และ SMEs วิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรม Road Show สินค้าและบริการ ภายใต้ตราสัญลักษณ์เชียงรายแบรนด์ (Chiangrai Brand) ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวจากในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเลือกซื้อเลือกหาเป็นของฝากของที่

-          นายณรงค์ชัย อัครเศรณีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนานานาชาติโลจิลติกส์ ครั้งที่ 5 Northern Logistics Forum 2017 ซึ่งจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ 10 จังหวัดภาคเหนือ ตลอดจน กงสุลใหญ่ ทูตพาณิชย์ ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS 6 ประเทศ จากประเทศจีนตอนใต้ สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม กัมพูชาและประเทศไทย จากกลุ่มประเทศอาเซียน บวก 6 จำนวน 350 คนเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

-          ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) จัดงานใหญ่เปิดตัวแคมเปญสินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียว ผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ก้าวสู่ Thailand 4.0 สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น (Local Economy) ที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้ภายในงาน ธพว. ได้เตรียมสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการยกระดับผู้ประกอบการสู่การเป็น SMART SMEs 4.0 ด้วย สินเชื่อ SMART SMEs บัญชีเดียว หรือ สินเชื่อเพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล วงเงินโครงการรวม 10,000 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดรายละ 15 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำเพียง 5% ในปีแรก และปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี ใช้หลักประกันตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ ร้านแว่นตา ร้านขายยา ร้านทอง และธุรกิจท่องเที่ยว

-          นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรม “Bike For Chiangrai” ครั้งที่ 2 โดยปล่อยขบวนจักรยานทั้งหมดที่บริเวณลานด้านหน้าโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ทเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย ผ่านแหล่งชุมชนเพื่อไปยังบริเวณไร่สิงห์ปาร์คเชียงราย ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย ระยะทางกว่า 60 กิโลเมตร เพื่อเป็นเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน องค์กรเอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยการร่วมบริจาคสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนกองทุนป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอีกด้วย

-          นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการจัดงาน “จาวเจียงฮายฮ่วมใจ๋เทิดไท้เจ้าฟ้านักอ่าน” เนื่องในวันรักการอ่าน 2 เมษายน และเปิดตัวคนเชียงรายรักการอ่านที่บริเวณลานกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน และหน่วยงานในสังกัด กศน.จังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก