บุญต่อบุญ

            มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อย่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มักมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมอยู่เสมอ ทั้งให้บริการฟรีทางวิชาการ และแนะนำในเรื่องราวที่สร้างสรรค์ต่างๆ รวมทั้งการมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ยากไร้ที่ขาดโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุข  เช่น การร่วมมือวัดป่าอ้อฯและเทศบาลตำบลบ้านดู่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อต่อชีวิตให้ช่วยตัวเองได้ ตามโครงการ “บุญต่อบุญ” สร้างคุณให้สังคมในเขต ตำบลบ้านดู่และหมู่บ้านในตำบลอื่นๆที่ขอความช่วยเหลือ อีกทั้ง นักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ฯ และสำนักวิชาวิทย์ฯสุขภาพ ต่างมีจิตอาสาก็ออกบริการสุขภาพวัดความดันโลหิต ช่วยกายภาพผู้เจ็บป่วยถึงบ้านโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ

            เมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก็ได้ส่งตัวแทนร่วมมือกับ พระมหาทศพล มหาปัญโญ เจ้าอาวาสวัดป่าอ้อเมืองอินทร์ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมด้วยนางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล (ทต.) บ้านดู่ น.ส.สิรินาตยา วงศ์วาล พยาบาลวิชาชีพ กองสาธารณสุข ทต.บ้านดู่ และนางจันทร์ฉาย สมศักดิ์ศรี นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตัวแทนมหาวิทยาลัยไปร่วมทำกิจกรรมตามโครงการ

            “ทำบุญต่อบุญ” ซึ่งเป็นโครงการที่ทำกันมาต่อเนื่องทุกๆปี

            พระมหาทศพล  กล่าวว่า กิจกรรม  “บุญต่อบุญ”  

            ครั้งนี้เป็นการนำสิ่งของ เครื่องใช้ทั้งอุปโภค บริโภค ที่ญาติโยมนำไปทำบุญที่วัดในโอกาสต่างๆไม่เว้นแต่ละวัน เพราะบางอย่างอาจมีการเน่าเสียและหมดอายุการใช้งานที่มีจำนวนมากจนเหลือความจำเป็นในการใช้จาก พระ เณร ที่จำพรรษาอยู่ในวัด ดังนั้นทางวัดจึงได้นำสิ่งของต่างๆดังกล่าวไปทำบุญต่อด้วยการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่อยู่ตามบ้านและที่ต่างๆเพื่อเป็นการบรรเทาและลดค่าใช้จ่ายแก่ญาติๆ เช่น ผู้ป่วย  อัมพฤกษ์-อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง  

            ผู้ป่วยติดเตียง อัลไซเมอร์ โปลิโอ และอื่นๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส ที่ศูนย์เด็กเล็ก และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

            รวมทั้งพื้นที่อื่นๆที่ขอความช่วยเหลือมาทางวัด ผู้ป่วยบางรายน่าสงสารมาก ขาดแคลนสารพัดช่วยตนเองลำบาก  

            การช่วยเหลือให้คนอื่นเขาหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เป็นทางหนึ่งที่จะได้กุศลจากผู้บริจาคสิ่งของในการทำบุญด้วย”

            ที่ผ่านมาทางวัดขอขอบใจหลายหน่วยงานที่ร่วมทำบุญ

และมีจิตอาสาเข้ามาช่วย เช่น นักศึกษาจากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และ นักศึกษาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มร.ชร. ร่วมกับผู้บริหาร กองสาธารณสุขของ ทต.บ้านดู่ ไปให้บริการวัดความดันโลหิตและช่วยกายภาพให้กับผู้ป่วยถึงบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ดีน่ายกย่อง

            จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมทำบุญด้วยการบริจาคสิ่งของต่างๆ เช่น เครื่องนอน ขนม นม น้ำ ชุดเวชภัณฑ์ ผ้าอ้อมอนามัย สำหรับผู้ป่วยที่รอความช่วยเหลือ

            เพื่อเป็นการร่วมทำกิจกรรมทำบุญต่อบุญต่อไป โดยนำไปบริจาคได้ที่วัดป่าอ้อเมืองอินทร์ บ้านป่าอ้อ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ได้ทุกวัน 

            กิจกรรม “บุญต่อบุญ” ที่ว่านี้เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคม ช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสและตกทุกข์ได้ยากให้เขาได้หลุดพ้นจากวังวนเหล่านี้ จึงเป็นเรื่องที่ดีน่าสรรเสริญยิ่งนัก

            ผู้มีจิตศรัทธาเรื่องบุญและต้องการได้บุญตามที่จิตปรารถนา

      “บุญต่อบุญ” เป็นกิจกรรมที่น่าศรัทธา ติดต่อขอบริจาคได้ที่“พระมหาทศพล มหาปัญโญ” เจ้าอาวาสวัดป่าอ้อเมืองอินทร์ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ได้ทุกวัน

 

“รูช  เชียงราย”