“เชียงรายนิวส์” เวทีแจ้งเกิด

งานฉลองครบรอบ 30ปี “หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์” ภายใต้การนำของ โชติศิริ ดารายน เจ้าของและบรรณาธิการ เมื่อวันที่ 12พ.ค. ที่ผ่านมา ที่โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท มีแขกเหรื่อ ผู้หลักผู้ใหญ่ในส่วนราชการของเชียงราย  รวมทั้งคหบดี นักธุรกิจระดับต่างๆ รวมทั้งบุคคลหลากหลายวงการให้เกียรติไปร่วมงานกันอย่างคับคั่ง และให้การสนับสนุนกันอย่างล้นหลาม เหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา

“หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์”เป็นสื่อมวลชนที่มีบทบาทอย่างสูงในการสร้างสรรค์สังคมเชียงราย และจังหวัดเชียงราย ให้เป็นที่รู้จักในเรื่องต่างๆมากมาย  

บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนอย่าง “หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์”  นอกจากได้ทำหน้าที่ให้ข่าวสาร และข้อเสนอแนะท้วงติงในเรื่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์แล้ว ยังสนับสนุน ส่งเสริม ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว  อุตสาหกรรม และกิจกรรมต่างๆ ให้เชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด

การที่จังหวัดเชียงรายของเรา เป็นที่รู้จัก เป็นที่สนใจของนักลงทุน นักท่องเที่ยว นักอุตสาหกรรม ของคนไทยและต่างประเทศ ก็เพราะ “สื่อมวลชน” แขนงต่างๆ ที่ช่วยกันนำเสนอข่าวสารที่ปรากฏในรูปแบบต่างๆอย่างที่ปรากฏให้เห็นมาโดยตลอด เพราะต่างก็มีความสำคัญที่แตกต่างกันไป

กิจกรรมและบทบาทของ “เชียงรายนิวส์” ในอดีตที่ผ่านมานั้นมีส่วนร่วมสร้าง ร่วมผลักดันข่าวสารต่างๆให้ปรากฏเพื่อขอความร่วมมือจากประชาชน เช่น การได้มาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การย้ายเรือนจำกลางเชียงราย ไปอยู่นอกเมือง จนกลายเป็นสวนตุงและโคม ในเขตเทศบาลนครเชียงรายในปัจจุบัน การเปลี่ยนสถานที่หลายแห่งเพื่อความเหมาะสม ฯลฯ และการระดมทุนเพื่อสาธารณะ เป็นต้น

นอกจากนี้ “เชียงรายนิวส์” โดยเฉพาะ โชติศิริ  ดารายน บรรณาธิการ ยังเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรม หรือ อีเว้นท์ต่างๆ ที่เป็นกิจกรรมที่มีส่วนทำให้จังหวัดเชียงราย เป็นที่รู้จักของคนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่องและยาวนานหลายปี เช่น “การจัดประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม” มิสเชียงราย และอะไรต่อมิอะไรมากมาย และสาวงาม หนุ่มหล่อ ที่ผ่านการประกวด จากเวทีที่เชียงราย หลายๆคนต่างประสบความสำเร็จบนเส้นทางสายความงามนี้มากมายทั้งระดับอาเซียนและระดับโลกอีกด้วย

งานฉลองครบรอบ “เชียงรายนิวส์” ทุกๆปี ที่ผ่านมา นอกจากจะเป็นงานที่ “นัดหมาย” ให้บุคคลต่างๆ หลายชนชั้นได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์ในรอบปี ได้มีโอกาสที่ได้แต่งกายที่ สวยงาม สุดหล่อ ของหนุ่มๆสาวๆ ที่ชอบแต่งตัว มาโชว์มาพบกันแล้วในสถานที่รโหฐาน สวยงาม มีเกียรติตามโรงแรมหรูๆ ด้วยบรรยากาศชนชั้นไฮโซ แล้วยังเป็นเวทีแจ้งเกิดให้แก่นักแสดงรุ่นใหม่ๆ ทั้งเด็กและเยาวชน ที่มีความสามารถด้านต่างๆได้แสดงความสามารถซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในสิ่งที่สังคมชื่นชอบที่กำลังอยู่ในกระแสสังคม เพื่อให้สังคมคนเชียงราย ไม่ตกเทรนด์ในเรื่องนั้นๆ

รวมทั้งเป็นงานที่ส่งเสริมการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ประสงค์จะเสนอผลงานให้ปรากฏแก่สายตาของ “สื่อมวลชน” และประชาชนที่ไปร่วมงานในวันนั้นด้วย ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม  รีสอร์ท บริษัท ห้างร้าน บริษัททัวร์ องค์กรต่างๆได้มีโอกาสแนะนำตัวตน

ครับ... งานฉลองครบรอบ 30 ปี “หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์” ที่ผ่านมา ทำให้สังคมเชียงราย ทั้งภาครัฐและเอกชน มีโอกาส และรู้เท่าทันในเทรนด์ต่างๆมากมายที่กำลังเป็นกระแสในสังคม และยังเป็นเวที มีแคทวอล์ค (Catwalk) แจ้งเกิดให้ เยาวชน คนหนุ่ม –สาว ที่มีความสามารถ เป็นคนกล้า และคนเก่ง ได้แสดงตัวตนในทุกๆปีอีกด้วย

“รูช  เชียงราย”