45 ปี มร.ชร. ประทับใจ

“วันประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”ได้ผ่านพ้นไปแล้วท่ามกลางความสำเร็จที่งดงามและประทับใจ แม้จะเป็นครั้งแรก นั่นก็คือเป็นวันที่ได้เชิญชวนผู้คนเกือบทุกสาขาอาชีพเกือบทั่วทุกภาคของประเทศและต่างประเทศมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน คือ การวิ่งเพื่อสุขภาพ “45 ปี CRRU ฮาล์ฟมาราธอน 2018” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) และตามเส้นทางการวิ่งที่ถูกกำหนดขึ้น

นับว่าเป็นครั้งใหญ่ที่เป็นประวัติศาสตร์ในรอบ 45 ปี กันเลยทีเดียว ที่มีผู้คนมากหน้าหลายตา ทุกเพศ ทุกวัย จะเดินทางมาร่วมบันทึกและสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน โดยนัดหมายที่มีจำนวนกว่า 3,650 คน หากจะรวมผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดทั้งกองเชียร์ที่เป็นบุคลากรและนักศึกษาจาก คณะ/สำนัก/วิทยาลัยแล้วก็กว่า 4,000 คน

ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยมีเฉพาะการ “วิ่งประเพณีเพื่อสุขภาพ” ในวันสถาปนาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยฯ) ในวันที่ 29 กันยายน ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2519 สมัยเป็นวิทยาลัยครูเชียงราย สถาบันราชภัฏเชียงราย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียราย เมื่อปีที่ไม่นานมานี้ ก็อยู่ในวงจำกัดเฉพาะบุคลากรและศิษย์เก่ารวมทั้งประชาชนผู้สนใจไม่มาก ก็แค่หลักร้อยเท่านั้น

การนัด“รวมพลคนรักสุขภาพ”45 ปี มร.ชร.ฯ ในการวิ่งในวันประวัติศาสตร์ในปีแรกนี้ เชื่อว่าหากประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์แล้ว จะเป็นแรงดลใจให้ผู้จัดได้จัดเป็นประเพณีกันทุกๆ ปีต่อๆ ไปซึ่งจะส่งผลดีต่อทุกๆ ฝ่าย ทั้งนักวิ่ง, มร.ชร., เทศบาล ต.บ้านดู่ และจังหวัดเชียงราย โดยรวมด้วยเพราะ...

  1. เป็นการจุดกระแสเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงของประชาชนในท้องถิ่นและระดับประเทศเป็นสำคัญ
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้นทั้งชาวไทยและต่างประเทศคนที่มาร่วมกันกว่า 4,000 คน ก็มีเครื่องมือสื่อสาร มีกล้องถ่ายภาพ มีเฟซบุ๊ก มีไลน์ และอื่นๆ พร้อมแต่ละคนย่อมต้อง “แชะ&แชร์” ไปพร้อมๆ กัน หลังการวิ่งจบลง หรือบางคนอาจไลฟ์สดตามแต่ถนัด ..นี่ยังไม่รวมสื่อมวลชนช่องต่างๆ ที่ร่วมมือกันนำเสนอข่าวในคราวเดียวกันนี้.. ผลที่เกิดก็จะเป็นการสร้างความศรัทธาเชื่อมั่นในเรื่องต่างๆ ในการทำกิจกรรมเพื่อประชาชนในท้องถิ่นได้ประโยชน์ด้วย
  3. เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ในห้วงเวลาตั้งแต่ช่วงเตรียมงาน ช่วงการจัดงาน และหลังจัดงาน ซึ่งรายได้การจับจ่ายของผู้มาร่วมงานมิได้จำกัดเฉพาะในเขต ต.บ้านดู่ เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวโยงไปยังท้องถิ่นอื่นๆ ด้วย เพราะผู้ที่มาวิ่งส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะไปวิ่งกันที่ไหน ต่างมีความคาดหวังอย่างสูงว่า จะได้ทานอาหารและผลไม้ประจำถิ่นที่อร่อยๆ ที่ผู้จัดต้องจัดหามาเสิร์ฟ หรือจะได้รู้ที่ท้องถิ่นที่ไปวิ่งนั้นอะไรคือเสน่ห์อันน่าประทับใจของที่นั่น เช่น อากาศ บรรยากาศ ทิวทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญน่าสนใจ เป็นต้น
  4. ส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดโดยรวมการที่ประชาชนที่มารวมตัวกันคราวเดียว หรือ 2-3 วัน  ถึง 3-4 พันคน ย่อมจะส่งผลต่อทุกๆ เรื่อง ตั้งแต่การเดินทางที่ต้องอาศัยยวดยานพาหนะในการเดินทาง เช่น รถยนต์ สายการบิน รถรับจ้างประเภทต่างๆ การเติมน้ำมัน ที่พัก โรงแรม  รีสอร์ท ร้านขายอาหาร ร้ายขายของฝาก ของที่ระลึก แม่ค้าริมทาง แผงลอยต่างๆ ย่อมจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีชีวิตชีวาในทันที... แม้จะเป็นปรากฏการณ์ระหว่างวัน สอง วัน ก็ตาม มันเป็นการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนในต่างจังหวัดโดยแท้... ผลสะท้อนกลับมีแต่คำชมว่าดีมากแม้เป็นครั้งแรก... ส่วนบกพร่องก็มีน้อยมากเป็นธรรมดาของงานใหญ่ และขอร้องให้จัดเป็นประเพณีต่อไป

ขอบคุณ ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี รองอธิการฯ ผู้บริหารระดับต่างๆ ทุกๆ คน ทุกคณะทุกส่วนงานของ มร.ชร. ทีมงานสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักกิจการนักศึกษา กองอาคารสถานที่ ฯลฯ รวมทั้ง คุณนิว-พรธสิทธิ์ กฤษฎาธิวุฒิ ผอ.การแข่งขัน บริษัท วิ่งกันไกล จำกัด และทีมงาน สื่อมวลชนทุกแขนง และทีมงานจาก “สสส.” (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ที่มาช่วยสร้างสีสันมอบของกำนัลแก่ผู้ร่วมงาน รวมทั้งบุคคลและหน่วยงานองค์กรอื่นๆ ที่ไม่สามารถเอ่ยนามในครั้งนี้... ล้วนเป็นผู้ประเสริฐ... ที่ให้สิ่งประเสริฐแก่งาน “45ปี CRRU ฮาล์ฟมาราธอน 2018” ครั้งนี้ ขอให้ทุกคนจงโชคดี กิจกรรมดีๆ แบบนี้ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่

 

“รูช เชียงราย”