“ประชารัฐ” ถวายใจ

ณ ห้วงเวลานี้เชื่อว่าพสกนิกรทุกหมู่เหล่ายังคงโทมนัสเกี่ยวกับพระราชพิธีน้อมอาลัยถวายพระราชทานเพลิงพระบรมศพน้อม สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งทุกจังหวัดก็จัดให้มีวางดอกไม้จันทน์เพื่อถวายความอาลัยที่พระเมรุมาศจำลองที่สร้างขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้พสกนิกรทั้งหลายได้มีส่วนร่วมส่วนที่จังหวัดเชียงรายจัดที่บริเวณสนามบินเก่า

สำหรับจังหวัดเชียงราย ภายใต้การนำของ นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.เชียงราย ที่สามารถประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการการทำงานประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นั้น...จัดว่า... สุดยอด ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติมากจริงๆ แม้จะมีปัญหาบางอย่างกก็เป็นธรรมดาของงานใหญ่ ที่สำคัญคือทุกองคาพยพในจังหวัดต่างให้ความสำคัญร่วมกันอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเพราะงานครั้งนี้เป็นการร่วมพลังกันแบบ “จิตอาสาที่ทุกคนทำดีด้วยหัวใจ” จริงๆ...ขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันครั้งนี้

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ยังมีหลายๆภาคส่วนที่รวมพลังสร้างความดี “ถวายพ่อ” มาแล้ว เช่น ที่อ่างเก็บน้ำหนองบัวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.)  เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. พร้อมด้วยผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตอำเภอเมืองและอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมทำกิจกรรมตามโครงการ “โครงการประชารัฐรวมใจกำจัดวัชพืชฟื้นฟูแหล่งน้ำ” ครั้งที่ 2  ทั้งนี้เพื่อทำความดีด้วย จิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลน้อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จสู่สวรรคาลัย รวมทั้งสนองนโยบายประชารัฐรวมใจของรัฐบาลซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนจิตอาสา “ทำดีด้วยหัวใจ” อีกด้วย

โครงการนี้เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่คนทั่วไปรู้จักโครงการกำจัดจอก-แหน และสวะ ริมหนองบัว สวนสมเด็จฯ มร.ชร. โดยจะมีคณะผู้บริหารและทหารตัวแทนจากมณฑลทหารบก ที่ 37 (ค่ายเม็งรายฯ) คณะกรรมการผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านดู่ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านต่างๆในตำบลบ้านดู่เข้าร่วมกิจกรรมเหมือนครั้งแรก เนื่องจากอ่างเก็บน้ำหนองบัวดังกล่าว กำลังมีปัญหาตามมาอีกเพราะวัชพืชเติบโตเร็วมากอาจทำให้น้ำตื้นเขินได้ในอนาคตจากการสะสมของสิ่งดังกล่าว

สำหรับหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือครั้งนี้ประกอบด้วย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล ต.บ้านดู่ อนุเคราะห์เรือ 5 ลำ พร้อมเสื้อชูชีพและเจ้าหน้าที่, ตชด.327 อ.แม่จัน จ.เชียงราย อนุเคราะห์เรือและกำลังพล, สำนักงานคุมประพฤติเชียงรายสนับสนุนจิตอาสา 30คน, องค์การบริหารนักศึกษาและนักศึกษากลุ่มจิตอาสา และนึกศึกษา ร.ด.อีกจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีประชาชนที่มีจิตอาสาจากที่ต่างๆเข้าร่วมบำเพ็ญ ประโยชน์ในการทำความดีครั้งนี้ด้วย

สำหรับอ่างเก็บน้ำหนองบัวนี้เป็นแหล่งน้ำสำคัญของ มร.ชร. และอีก 10 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ที่ใช้น้ำเพื่อการเกษตร หากไม่การร่วมใจกันพัฒนาอาจมีปัญหาการตื้นเขินและขาดแคลนน้ำในอนาคตได้ เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ เปลี่ยนแปลงและมีประชากรผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นหากไม่ได้รับการแก้ไขในวันนี้

ในอนาคตทางมหาวิทยาลัยจะทำการขุดลอกและปรับปรุงให้เป็น “รีครีเอชันแนล แอเรีย” (Recreational Area) เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มีลู่ปั่นจักรยาน มีทางเดินรอบหนองบัว และปลูกดอกไม้ที่สวยงาม ต่อไปที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเชียงรายต่อไป ซึ่งจะมีชีวิตชีวามากขึ้น

การทำความดีนั้นสามารถทำได้ตลอดเวลา..หากเรารักและเทิดทูนพระองค์ท่านขอให้ทุกคน และในทุกๆวัน จงกระทำแต่ความดี..เพื่อ ชีวีจะได้เบิกบาน จากกุศลผลบุญที่ทำ....ใครคนไหนทำ..คนนั้นก็ได้

“รูช เชียงราย”