ใครๆก็บินได้..พี่น้อง

ใครๆก็บินได้..พี่น้อง

            ขออภัย..นะครับถ้าเป็นการประชาสัมพันธ์ สายการบินโลว์คอสให้ใคร.??.

            ทุกวันนี้ถ้าเราสังเกตการเดินทางไกลของผู้คนส่วนหนึ่ง จากที่เคยใช้บริการรถประทางประจำ เริ่มหันมาใช้บริการทางอากาศโดยสายการบินต้นทุนต่ำ หรือ โลว์คอส ทั้งในและต่างประเทศกันมากขึ้น ดูสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นตัวอย่าง จากเมื่อก่อนสนามบินต่างๆเคยเงียบเหงา เพราะคนใช้บริการน้อย ค่าโดยสารก็ราคาแพงคนที่ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเท่มาก... ดูเหมือนว่าเป็นของอีกชนชั้น ที่มีสิทธิ์นั่งเครื่องบินได้

มายุคปัจจุบันสนามบินในประเทศเราทั้งดอนเมือง ทั้งสุวรรณภูมิ เหมือนกับสถานีขนส่งหมอชิต คลาคล่ำไปด้วยผู้โดยสาร มีสายการบินสารพัดสายมาเปิดบริการในราคาที่คนธรรมดา ชาวบ้าน สามารถมีสิทธิ์นั่งได้ ทุกคนเริ่มเสมอภาคกันมากขึ้น ทั้งหลายทั้งปวงเพราะ “เครื่องบินต้นทุนต่ำ” นี่แหละทำให้คนท่าเทียมกันได้ด้านการเดินทาง อยากรู้ว่าเกิดในสมัยรัฐบาลใด ก็ลองไปค้นหาดูเอง ไม่บอกนะว่า เป็นสมัยรัฐบาล “ทักษิณ ชินวัตร”

            นโยบายการเปิด “น่านฟ้าเสรี” มีมาก่อนจะเป็นประชาคมอาเซียน พอมาถึงยุคนี้ก็ยิ่งดีเสียอีกทำให้ธุรกิจการบินเฟื่องฟูอู้ฟู่กันเหลือเกิน เพราะนักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการกันมากเป็นพิเศษและธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ ก็ไม่ธรรมดา เนื่องจากมีการซื้อขายออนไลน์กันมากขึ้น การขนส่งสินค้าผ่านช่องทางต่างๆก็เฟื่องฟูธุรกิจด้านนี้ก็มีอนาคตยาวไกลไม่มีปัญหาในย่านเอเชียแปซิฟิก

            แน่นอนว่า เมื่อมีสายการบินเปิดบริการมากขึ้น การจัดการต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจการบินก็มีความจำเป็นเช่นกัน วันก่อนผมเคยไปร่วมงาน “เปิดบ้านการบิน” ที่วิทยาลัยนานานชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ได้ความรู้อะไรมาเยอะครับ

           ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคนใหม่ปัจจุบัน ท่านก็ไฟเขียวเต็มที่ในเรื่องนี้ รวมทั้ง รศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะคณบดีวิทยาลัยฯที่เปิดสอนการบิน รวมทั้งอาจารย์ท่านอื่นก็ให้ข้อมูลเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ อ.มนัสวี สมเพชร อาจารย์ที่นั่นให้ข้อมูลว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิด 4 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี ด้านวิทยาศาสตร์การบินคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) 1.สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน 2.สาขาวิชาการจราจรทางอากาศ 3.สาขาวิชาการขนส่งสินค้าทางอากาศ และ 4.สาขาวิชานักบินพาณิชย์ตรี (หลักสูตรนานาชาติ) อาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรงทั้งในและต่างประเทศ และยังร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการฝึกงานและฝึกบินทั้งในและต่างประเทศ

            ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีศูนย์ฝึกปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศที่มีระบบฝึกปฏิบัติการที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย จำลองสนามบินดอนเมืองมาอยู่ที่นี่ โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีใบประกอบวิชาชีพขณะทีกำลังทำงาน ผู้สนใจสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป สอบถามโทร 053-776306 หรือ 053-776000 ต่อ 1406  หรือ ที่ http://icmr.crru.ac.th

              ส่วนห้องเรียนที่มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการจำลองการควบคุมจราจรทางอากาศ ของ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการควบคุมจราจรทางอากาศประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ตึก 39) Aerodrome Control Service (ห้องปฏิบัติการจำลองการควบคุมจราจรทางอากาศในเขตสนามบิน) Approach Control Serivce (ห้องปฏิบัติการจำลองการควบคุมจราจรทางอากาศในเขตประชิตสนามบิน) Area Control Service (ห้องปฏิบัติการจำลองการควบคุมจราจรทางอากาศในเขตน่านฟ้าประเทศไทย) และยังมีห้องกิจกรรมอีก 3 ห้อง 1.ห้องฝึกปฏิบัติการสาขาการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ห้องปฏิบัติการตู้บรรทุกสินค้าทางอากาศ) 2.ห้องกิจกรรมสาขาการจัดการท่าอากาศยาน 3.ห้องกิจกรรมสาขานักบินพาณิชย์ตรี (เครื่องฝึกบินจำลอง) นี่คือข้อมูลเบื้องต้น ที่ อ.มนัสวี เล่าให้ฟัง

            นายสุรพิน สุประดิษฐ์ รักษาการ ผอ.ฝ่ายบริหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวในช่วงเป็นวิทยากรวันนั้นว่า ในแต่ละปีการบินมีความต้องการนักบินราว 500 คน แต่ประเทศเราสามารถผลิตนักบินได้ ราว 200 คนจึงไม่พอกับความต้องการดังนั้นวิชาชีพนี้กำลังเป็นที่ต้องการมากดูได้จากสายการบินต่างๆในเอเชียเพิ่มจำนวนเครื่องบินมากขึ้นแต่นักบินไม่เพียงพอ ดังนั้นผู้ที่สนใจในวิชาชีพนี้มีอนาคตที่น่าสนใจมากมีเงินเดือนสูงๆเดือนละ 200,000 เป็นอย่างต่ำและสวัสดิการ

            ด้าน ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกล่าวว่า ในสมัยตนเองเป็นผู้บริหารได้ทำเอ็มโอยูกับ Swinburne University of Technology ออสเตรเลีย และ ที่ Faculty of Sience Engineering Technology ในการจัดการศึกษา โดยเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 3 ปี และปีสุดท้ายไปเรียนที่นั่นเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์และความรู้ตามที่เรียนอย่างเต็มที่ในวิชาชีพ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกล่าว หลักสูตรดังกล่าว เรียนได้ทั้ง ชาย และหญิง นี่คือความเสมอภาคกัน ครับ..

            อย่าได้แปลกใจท่านที่เคยนั่งเครื่อง ก่อนเครื่องบินจะออก เขาจะประกาศชื่อนักบิน ชื่ออะไร เมื่อก่อนก็จะได้ยินชื่อกัปตันเป็น “ชื่อผู้ชาย” แต่วันนี้ หลายสายการบิน เริ่มมีชื่อกัปตันเป็น “ชื่อผู้หญิง” กันแล้วครับ

            ท่านใดมีบุตรหลาน หรือ ท่านใดที่สนใจจะเป็น”นักบิน” อาชีพที่คนหนุ่มสาวใฝ่ฝัน หรือทำงานในสนามบินด้านต่างๆ รีบสมัครเลยครับ ที่วิทยาลัยนานชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครับ..!!

“รูช  เชียงราย”