“ฮาร์ตแลนด์” เชียงราย

“ฮาร์ตแลนด์” เชียงราย

            สถานที่ใดทีมีความได้เปรียบในภูมิรัฐศาสตร์ ที่นั่นมักจะมีความรุ่งเรืองในทางเศรษฐกิจและเป็นพื้นที่ที่เรียกว่า “เนื้อหอม” เอาเสียมากๆ อย่างเชียงรายบ้านเรานี่ ก็จัดว่าเป็นดินแดนที่มีที่ตั้งได้เปรียบ หรือว่ามีจุดแข็งในทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นอย่างมาก

            เนื่องจากมีเส้นทางเชื่อมโยงไปไหนมาไหนได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็นทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ ล้วนแล้วแต่เป็นที่พิสมัยของนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศต่างก็อยากจะมาลงทุนที่นี่จริงๆ

            วันก่อน ผมได้ฟัง ท่านผู้ว่าเชียงราย คือ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ คุยเกี่ยวกับความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ว่า เป็นที่น่ายินดีที่กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มีโครงการจะจัดสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของบนพื้นที่ 330 ไร่18 ตารางวา  เพราะจังหวัดเชียงรายมีความพร้อมในเรื่องโครงสร้างขั้นพื้นฐานในการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภูมิภาคในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือ “จีเอ็มเอส” โดยเฉพาะสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 อ.เชียงของ –ห้วยทราย ที่เป็นเส้นทาง R3aสามารถติดต่อกับจีนตอนใต้และลาวได้อย่างสะดวกสบาย คาดว่าจะเริ่มลงมือก่อสร้างได้ในต้นปี 2560 นี้ และจะเสร็จทันราวปี 2563 เพื่อรองรับทางรถไฟรางคู่จากเด่นชัย-เชียงของ ตามนโยบายของรัฐบาล คาดว่าจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงของด้วย เพราะต่อไปจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งและศูนย์เปลี่ยนถ่ายกระจายสินค้า หรือ โลจิสติกส์ ซิตี้ ที่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศด้วย

ปัจจุบันการค้าที่ด่านชายแดนเชียงรายที่ค้าขายกับต่างประเทศมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปี ปีละหลายหมื่นล้าน  และต่อไปจะเป็นดินแดนที่เรียกว่า “ฮาร์ตแลนด์”(Heartland) เป็นใจกลางธุรกิจบริการการส่งสินค้าเข้าและออกของทุกประเทศในย่านนี้ โดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น มีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะพัฒนาบริเวณนี้ให้เป็นตัวอย่างเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกส์ของเอเชียตามนโยบายเส้นทางสายไหม หรือ One belt one roadที่สามารถเชื่อมต่อยังประเทศต่างๆในเอเชียและทั่วโลกได้ ตามนโยบายของ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาทั้งทางบก ทางน้ำ และระบบรางเป็นสำคัญ

            ทางบกนั้นเรื่องถนน อาร์ 3 เอ ก็ดำเนินมาแล้วกว่า 10 ปี และยังมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ที่สำคัญคือ ทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว ได้อนุญาตให้จีนสร้างถนน “ซูเปอร์ไฮเวย์” 4 ช่องจราจร จากด่านชายแดนที่โม่หานเข้าสู่สปป.ลาว โดยหลีกเส้นทางเดิมที่มีอยู่ มีการสร้างอุโมงค์ และสะพานข้ามหุบเหวตามมาตรฐานของจีนกว่าร้อยแห่งจะเริ่มลงมือในช่วงกลางปี 2560 นี้  ส่วนทางน้ำ ก็อาศัยแม่น้ำโขง จีนก็มีการระเบิด เกาะ แก่ง ในเขต จีน ลาว เมียนมา จนมาถึงท่าเรือเชียงแสนแล้วให้สมารถรองรับเรือขนส่งสินค้าได้ 500 ตันกรอส ซึ่งเดิมได้เพียง 300 ตันกรอส และยังจะให้เป็น 800 ตันกรอส

            “ในอนาคตให้สามารถบรรทุกสินค้าเป็นแบบคอนเทนเนอร์เหมือนการเดินเรือในมหาสมุทรได้ สำหรับจังหวัดเชียงรายก็ได้เตรียมรับสิ่งนี้ คือการสร้างระบบราง รถไฟทางคู่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ ความยาว ราว 320 ก.ม. ผ่าน 6 อุโมงค์ ยาว 6.7 ก.ม. วงเงินก่อสร้าง 7.6  หมื่นล้าน จะเริ่มปลายปี 2560 นี้ โดยมี 3 บริษัทเป็นผู้รับเหมาแต่ละช่วงคาดเสร็จในปี 2563 และเปิดใช้การได้ซึ่งจะสามารถรองรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าที่เชียงของได้ทั้งนี้ตามที่รัฐบาลนี้คาดการณ์ไว้”ผวจ.เชียงราย กล่าวไว้ว่าอย่างนี้

            เชียงรายบ้านเราดูเหมือนจะได้เปรียบทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ กว่าประเทศใดๆในย่านนี้ ดังนั้นจึงเป็นที่หมายตาต้องใจของนักลงทุนด้านต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งที่มีระเบียบแบบแผนนี่ นับวันจะสำคัญมากขึ้นๆทุกเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปมาก นั่นคือ การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงผลักให้ธุรกิจโลจิสติกส์เจริญอย่างไม่หยุดยั้ง รับงานเฉพาะรับส่งและบริการด้านนี้อนาคตสดใสแน่ๆ เห็นไหมว่า ถนนทุกสายมุ่งสู่เชียงราย แต่คนเชียงรายจริงๆไม่ทราบจะได้อะไรบ้าง  หากระบบการขนส่งเหล่านี้มาถึงสักวัน  คนท้องถิ่นเชียงรายจะมีที่ยืนในทางเศรษฐกิจตรงไหน 

          สมควรอย่างยิ่งที่ทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านต้องรวมพลังความคิดกันว่า ขอให้เราคนท้องถิ่นมีส่วนร่วมบ้าง จะเป็นศูนย์รวมเพื่อกระจายสินค้าและให้สนับสนุนสินค้าในท้องถิ่นเป็นสำคัญอันดับต้นๆก็จะดี เพราะบ้านเรามีสินค้าทางการเกษตรมากมาย ทำอย่างไรจะต้องไม่ลืมคนท้องถิ่น

“รูช เชียงราย”