วันนี้ เดือนนี้ และ ปีนี้ เป็นวันที่ปวงชนชาวไทย โศกเศร้าอาดูร

ท่านผู้มีอุปการคุณแก่ “เชียงรายนิวส์” ทุกท่านครับ วันนี้ เดือนนี้ และ ปีนี้ เป็นวันที่ปวงชนชาวไทย โศกเศร้าอาดูรที่สุดในชีวิต แม้แต่ประเทศ และประชาชนของประเทศต่างๆในโลกนี้ ต่างซาบซึ้งในพระองค์ท่าน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙ ที่พระองค์เป็นที่เคารพรักของประชาชนชาวไทย ทั้งมวลอย่างแท้จริง วันนี้ "คนดอย" จะไม่สามารถจะเขียนคำถวายอาลัยไปได้มากกว่านี้ เพราะผู้อ่านทุกท่าน ทราบดีและอยู่ในดวงใจของทุกท่านอยู่แล้ว ขอแต่เพียงได้เปล่งวาจา อฐิษฐาน ในห้องพระ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ "ขอส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สรวงสวรรค์ และข้าพระพุทธเจ้าชาว เชียงรายนิวส์ จะยึดปฏิบัติตนเป็นคนดี ตามพระโอวาทและคำสอนของพระองค์ท่าน ตลอดไป และขอปฏิญาณว่า จะเป็นข้ารองพระบาท ทุกชาติไป"

"คนดอย"