29 ปี เชียงรายนิวส์

            ท่านที่เคารพครับ “เชียงรายนิวส์” ที่ท่านกำลังถือในมืออยู่ในขณะนี้ เป็นฉบับสำคัญ นะครับท่าน วันนี้ เดือนนี้ เป็นวันครบรอบ ปีที่ ๒๙ ของการก่อกำเนิด ของ “เชียงรายนิวส์” เมื่อ ๒๙ ปีก่อน ตอนนั้น แรกๆเริ่ม ไม่ได้ใช้ชื่อนี้มาแต่แรก ชื่อนั้นก็ไม่สำคัญมากนัก แต่ชื่อที่ใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้ซิครับท่าน สำคัญ เพราะต่อยอดยืนยงคงอยู่ได้ จนครบ ๒๙ ปีในวันนี้  ท่านลองนึกนำลึก ซิครับท่าน เมื่อ ๒๙ ปีที่แล้ว วันนี้ เดือนนี้ ท่านอยู่ที่ไหน ทำอะไร ผมหรือครับ ท่าน จำได้แม่นยำ ผมมาที่ลานจอดรถของตลาดเทศบาล มาร่วมงานเปิดตัว หนังสือพิมพ์ของประชาชนที่จะมารับใช้ “พี่น้องชาวเชียงราย” เป็นหูเป็นตา เป็นปากเป็นเสียง ให้แก่ชาวเชียงราย วันนั้น ผู้อำนวยการ บรรณาธิการบริหาร ก็พูดกับผม ในประโยคที่กินใจ ในความรู้สึกที่ดี ขอให้ผมมาช่วยงานทำหนังสือพิมพ์นี้ด้วย เราจะเป็นปากเสียงให้ชาวเชียงราย แก้ไขปัญหาความทุกข์ และสนับสนุนนำความสุข มาให้ชาวเชียงราย ในช่องทางปฏิบัติหน้าที่ “สื่อมวลชน” ด้วยความจริงใจ ซื่อตรง และ โปร่งใส  และจากวันนั้นเป็นต้นมา “เชียงรายนิวส์” ไม่เคยผิดคำพูด ตัวผู้อำนวยการ และ บรรณาธิการบริหาร ไม่เคยผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับชาวเชียงราย  ส่วนผมหรือครับ ด้วยความที่ทำงานรับราชการอยู่บนดอย เลยกำเนิด “คนดอย” มาตั้งแต่เวลานั้น

            เขียนไปเหมือนโม้ยกหางตัวเอง ทีมงานของเราทำหน้าที่สื่อที่ดีมาตลอด และไม่ใช่ไปทับถม คนอื่น ท่านเองก็พิสูจน์ได้เองอยู่แล้ว ไม่มี หนังสือพิมพ์ฉบับไหน ในเชียงราย ที่ยืนยงคงอยู่ได้นานถึง ๒๙ ปีในวันนี้ ต่างเกิด เติบโต และล้มหาย ตายจาก ก็อย่างที่เห็นๆกัน  แต่ที่ยังยืนยงคงอยู่ได้ เพราะอะไร รู้ไหมครับท่าน เพราะบรรดาท่านทั้งหลายที่ถือ นสพ.“เชียงรายนิวส์” ในมืออยู่เดี๋ยวนี้ ไงล่ะครับท่าน ไม่มีท่าน เราก็อยู่ไม่ได้ ก่อนจะจบวันนี้ จากดวงใจของคนทำหนังสือพิมพ์ ผู้อำนวยการและทีมงานทุกคน ขอขอบพระคุณอย่างสุดๆแก่ท่านและผู้อุปการะทุกคน ทั้งที่มาร่วมและไม่ได้มาร่วมในงานวันเกิดครบ ๒๙ ปี “เชียงรายนิวส์” และขอบคุณ ชาวเชียงรายที่สนับสนุนด้วยดีมาตลอด และเราจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้เมื่อ ๒๙ ปีก่อนโดยโดยเคร่งครัด   พรใดที่ท่านส่งมาให้ ผู้อำนวยการและทีมงาน ขอให้พรนั้นกลับไปสนองทุกท่าน และครอบครัวให้มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง เทอญ...

 

“คนดอย”