โครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ

กล้าคิด...กล้าทำ...                                                                                                              

โดยครูตั๋น

 

โครงการช้างเผือก  โรงเรียนนายเรืออากาศ

                           ทหารบกปกปักรักษาแคว้น

                                                   ทหารเรือรักษ์แดนชลสินธุ์

ทหารอากาศป้องฟ้าท้าอรินทร์

                             ตำรวจคุ้มครองถิ่นประชา

 

เกียรติยศ และความสำเร็จของชีวิตลูกผู้ชาย  หลายคนมุ่งมั่นและทุมเททั้งชีวิต...เพื่อคำๆ นี้

หนึ่งคนสมหวัง... ร้อยคนผิดหวัง หนึ่งคนสู่จุดมุ่งหมาย... ร้อยคนไร้จุดมุ่งหมาย

เพราะหนึ่งคน...มีพลัง โอกาส และผู้แนะนำที่ดี แต่...ในขณะเดียวกัน ร้อยคนไม่มี...

 

เส้นทางที่จะทำให้ชีวิตลูกผู้ชายสมหวังและมีโอกาสคว้าดาวมาประดับบ่า มาถึงแล้ว วันนี้ขอแนะแนวทางมุ่งสู่สายเกียรติยศนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนชายที่มีความใฝ่ฝันเป็นนักเรียนเตรียมทหาร เริ่มต้นที่ตรงนี้กับการสอบแข่งขันเป็นนักเรียนทุนโครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ

โครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนชายในส่วนภูมิภาคและปริมณฑลที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกิดปี พ.ศ.2542-2544 ที่มีผลการศึกษาดี และมีความสนใจมาสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนของกองทัพอากาศ) ได้มีโอกาสทดสอบตนเอง วัดความสามารถในเชิงวิชาการ จึงจัดได้ว่าเป็นโครงการที่ดี มีคุณค่า ซึ่งกองทัพอากาศ ได้จัดทำทุกปี เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการหากผ่านเกณฑ์ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการช้างเผือกฯแล้ว จะต้องสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนของกองทัพอากาศ) พร้อมกับบุคคลทั่วไปอีกครั้งหนึ่ง แต่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ทางราชการกำหนด อาทิเช่น ได้รับระเบียบการใบสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนของกองทัพอากาศ) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครสอบภาควิชาการ และค่าตรวจร่างกายรอบสอง นอกจากนี้ยังได้รับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) โดยการจัดหาที่พักพร้อมอาหาร และดูแลให้คำแนะนำเพื่อเตรียมการมาสอบคัดเลือก ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ รอบสอง ร้อยละ  4  ของคะแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)  ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 จำนวน 12 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

โครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ จะเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 3 - 28 ตุลาคม 2559 ณ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ รับนักเรียน 2 ประเภท คือ นักเรียนช้างเผือก  รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย ชั้น ม.1-3 ไม่ต่ำกว่า 3.25 ไม่ต้องชำระค่าสมัครสอบ เมื่อสอบผ่านเกณฑ์ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการช้างเผือกแล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด ส่วนประเภทสมทบ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย ชั้น ม.1-3 ไม่ต่ำกว่า 2.25 มีสัญชาติไทย หรือเกิดปี 2542 -2544 ต้องชำระค่าสมัครคนละ 250 บาท ขอรับใบสมัครโครงการช้างเผือกและสมัครได้ที่ โรงเรียนกวดวิชาดาวนภา ตั้งอยู่ที่ทางเข้า บขส.เชียงราย ใหม่ (ตะเคียนคู่)

ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจในการลงสนามสอบแข่งขัน เส้นทางสู่เกียรติยศ ทางโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติข้างตน ไปทดสอบความสามารถทางด้านวิชาการ ให้ทดลองสอบข้อสอบแนวช้างเผือก ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียน โรงเรียนกวดวิชาดาวนภา ลงทะเบียนสอบได้ทุกวัน…ฉบับหน้าพบกันใหม่...สวัสดี