ก้าวเข้าปีที่ 6ของโรงเรียนเตรียมฯพัฒนาการเชียงราย

กล้าคิด....กล้าทำ                                                                                            

โดย ครูตั๋น

ก้าวเข้าปีที่ 6ของโรงเรียนเตรียมฯพัฒนาการเชียงรายเวลาช่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงรายได้เปลี่ยน ชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนเมืองเชียงราย มาเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เมื่อวันที่ 4เมษายน 2555โดยเป็นลำดับที่ 11ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  

จากวันนั้น มาถึงวันนี้ จึงก้าวเข้าสู่ปีที่ 6ของการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ยังจำบรรยากาศเมื่อวันที่ 1มีนาคม 2555ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นายทองปอนด์ สาดอ่าน ได้ประชุมคณะครูทั้งหมด นอกจากนั้นยังมีผอ.พาณี จินดาวงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และ            นายอัมรินทร์ มณีรัตน์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูและท่าน ผอ.นายธีรยุทธ ชัยอิ่นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน สมัยนั้น ณ ห้องโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน เพื่อมอบนโยบายแนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียนด้านวิชาการ รองรับสู่ประชาคมอาเซียน โดยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงที่เป็นโรงเรียนยอดนิยมเป็นต้นแบบช่วยพัฒนาโรงเรียน ขยายเครือข่ายออกมายังส่วนภูมิภาคเพื่อให้มีคุณภาพใกล้เคียงกันซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการมีเป้าหมายที่จะขยายเครือข่ายไปยังส่วนภูมิภาคและได้เดินทางมาดูที่ตั้งของโรงเรียนซึ่งมีความพร้อมสามารถพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้  จึงมีมติให้ โรงเรียนเป็นในเครือของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลำดับที่ 11นอกจากนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขยายเครือข่ายออกมายังส่วนภูมิภาคไปอีก โดยต่อจากเชียงราย ไปที่ จังหวัดขอนแก่น สุราษฎร์ธานี ลำปาง อุบลราชธานี อุดรธานี และร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีโรงเรียนเป็นในเครือของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ถึง 17โรงเรียนแล้ว  

จังหวัดเชียงราย จึงเป็นความโชคดี ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้ให้โอกาสนักเรียนได้เรียนใกล้บ้านกับครูดีครูเก่งเป็นส่วนใหญ่ และยังให้โอกาสนักเรียน ม.ปลายที่มีผลการเรียนดี เข้าไปเรียนกับเพื่อนๆนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และโรงเรียนในเครือ ในทุกปีโรงเรียนเป็นในเครือของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการทุกโรงเรียนจะต้องจัดพิธีประดับพระเกี้ยว ให้เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยนักเรียนหญิงจะได้รับเข็มพระเกี้ยวสีเงิน ส่วนนักเรียนชายได้รับเข็มพระเกี้ยวสีทอง หากนักเรียนทำตัวไม่เหมาะสมด้วยเหตุอันใดตามที่โรงเรียนกำหนดจะถูกยึดเข็มพระเกี้ยวทันที ซึ่งเข็มพระเกี้ยวไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด สำหรับ พระเกี้ยว หรือ จุลมงกุฎวางบนเบาะ เป็นตราประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราพระเกี้ยว เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน ตามหนังสือราชเลขาธิการ ดังนั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย จึงได้รับอนุญาตให้นักเรียน ประดับเข็มพระเกี้ยวได้ เมื่อนักเรียนได้ประดับเข็มพระเกี้ยวแล้ว ก็ย่อมแสดงถึงการยอมรับที่จะพัฒนาตนเองทั้งด้านการศึกษาและมีวินัย ให้สมศักดิ์ศรีกับการได้มีเป็นลูกพระเกี้ยวน้อย ซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้เข้ามาช่วยเหลือ ทั้งวิชาการและกิจกรรม เพื่อพัฒนาครูและนักเรียน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย ทั้งให้กำลังใจนักเรียนและครู โดยเฉพาะเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย หนึ่งในโรงเรียนในเครือของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้คัดเลือกครูและนักเรียนดีเด่น เข้ารับเกียรติคุณบัตร ประทานรางวัลคุณความดีจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และร่วมพิธีแสดงมุทิตาคารวะ คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการก่อนที่นักเรียนจะไปเดินทางไปเข้าค่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมพัฒน์จึงเป็นโอกาสดีสำหรับนักเรียนที่อยู่ไกลปืนเที่ยง

อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่ได้เข้าเรียนที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย จึงมีโอกาสดี ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ตลอดระยะเวลา 6ปีที่ผ่านมาและพร้อมที่จะก้าวต่อไปเพื่อลูกหลานชาวเชียงราย... ฉบับหน้าพบกันใหม่... สวัสดี