โครงการช้างเผือกนายเรืออากาศ

กล้าคิด...กล้าทำ                                                                                                                 

โดยครูตั๋น

ทหารบกปกปักรักษาแคว้น

ทหารเรือรักษ์แดนชลสินธุ์

ทหารอากาศป้องฟ้าท้าอรินทร์

ตำรวจคุ้มครองถิ่นประชา

เกียรติยศ และความสำเร็จของชีวิตลูกผู้ชาย  หลายคนมุ่งมั่นและทุมเททั้งชีวิต...เพื่อคำๆ นี้

หนึ่งคนสมหวัง....ร้อยคนผิดหวัง หนึ่งคนสู่จุดมุ่งหมาย... ร้อยคนไร้จุดมุ่งหมาย

เพราะหนึ่งคน..มีพลัง  โอกาส และ ผู้แนะนำที่ดี แต่...ในขณะเดียวกัน  ร้อยคนไม่มี...

 

            เส้นทางที่จะทำให้ชีวิตลูกผู้ชายสมหวังและมีโอกาสได้ คว้าดาวมาประดับ...บ่า มาถึงแล้ว น้องๆพร้อมหรือยัง เส้นทางนี้จะทำให้น้องมีโอกาสสมหวังได้เข้ามารับใช้ประเทศชาติ เป็นชายชาติทหาร-ตำรวจ เส้นทางสู่เกียรติยศ โรงเรียนลูกผู้ชายมาถึงแล้ว หากวางแผนดีเท่ากับมีชัยชนะไปครึ่งหนึ่งแล้ว อีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่พรแสวง อย่ารอให้โชคช่วย หากน้องๆ ไม่ลงมือทำอาจพลาดโอกาสนี้ได้ 

โครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนชายในส่วนภูมิภาคและปริมณฑลที่กำลังศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลการศึกษาดี และมีความสนใจสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนของกองทัพอากาศ) ได้มีโอกาสทดสอบตนเอง วัดความสามารถในเชิงวิชาการ จึงจัดได้ว่าเป็นโครงการที่ดี มีคุณค่า ซึ่งกองทัพอากาศ ได้จัดทำทุกปี เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ หากได้ทดสอบผ่านเกณฑ์จะได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการช้างเผือกนายเรืออากาศ และได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ทางราชการกำหนด อาทิเช่น ได้รับการยกเว้นค่าสมัครสอบภาควิชาการ และค่าตรวจร่างกายรอบสอง ได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ รอบสอง 4 %  ของคะแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร  (ในส่วนของกองทัพอากาศ)  ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 จำนวน 12 รางวัลๆ ละ 20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

            โครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2- 31 ตุลาคม 2560 ภาคเหนือสมัครด้วยตนเอง ณ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ สอบวันเสาร์ที่  25 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ก่อนสอบโครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชปีการศึกษา  2561 โรงเรียนกวดวิชาดาวนภา ได้จัดค่ายติวเข้มเพื่อเตรียมตัวสอบโครงการช้างเผือก โรงเรียนนายเรืออากาศ  ช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่  11- 21 ตุลาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย รวมทั้ง อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่สนใจจะสมัครสอบโครงการช้างเผือก ปีการศึกษา 2561 โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเกิดปี พ.ศ.2542-2545 มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ชั้น ม.4 มีผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หรือ มีคะแนนสะสมเฉลี่ย  ม.1-3 ปีการศึกษา 2559 ไม่ต่ำกว่า 3.25 ให้เตรียมหลักฐานสมัคร ดังนี้ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการของรับได้ที่ โรงเรียนกวดวิชาดาวนภา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ใบรับรองผลการเรียน ไปสมัครได้ที่ โรงเรียนกวดวิชาดาวนภา ตั้งอยู่ที่ บขส.ใหม่ เชียงราย ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และในระหว่างนี้ หากนักเรียนต้องการทดสอบเพื่อวัดความรู้ในเบื้องต้น ให้น้องได้ทดลองสอบ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ถึงเวลาแล้วที่น้องๆ จะได้ทดสอบความรู้ของตนเองและต้องใช้ความพยายาม สำหรับคนที่พลาดโอกาสปีที่แล้ว ก็ต้องออกมา ลองอีกครั้ง เพราะน้อยคนนักที่ทำงานครั้งเดียวสำเร็จ  จึงฝากคำคมขงเบ้งไว้เตือนใจ ดังนี้ “เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย ดังนี้แล้ว "ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน"  ..ฉบับหน้าพบกันใหม่....สวัสดี