ฉลองครบรอบ 29 ปี หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์

กล้าคิด....กล้าทำ         

โดย ครูตั๋น

ฉลองครบรอบ 29 ปี หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์               

            แม้ว่า วัน เวลา จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เปรียบดังสายธารน้ำไหลที่ผ่านแล้วผ่านเลย ไม่หวนกลับมาเหมือนดั่งเดิม คงหลงเหลือไว้แต่ความทรงจำกับคุณงามความดีของสิ่งที่มนุษย์เรา ได้สร้างไว้ อย่างเช่น “หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์” ได้สร้างประโยชน์ไว้ให้กับพี่น้องชาวเชียงราย มาถึงวันนี้ครบ 29 ปี ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 พร้อมทั้งก้าวขึ้นสู่ปีที่ 30

            หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ ได้ฤกษ์เบิกชัย ฉบับปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2531 ซึ่งตรงกับ “วันฉัตรมงคล” จวบจนปัจจุบัน มีอายุ ครบ 29 ปี บริบูรณ์ เปรียบเหมือนคนที่เป็นวัยหนุ่มวัยสาวอย่างเต็มที่ มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และพร้อมที่จะทำงานรับใช้สังคมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ในขณะเดียวกัน เมื่อวันเวลา เปลี่ยนไป การทำงานของสื่อมวลชนและนักหนังสือพิมพ์ ต้องรู้วิธีการปรับตัวเองเพื่อให้อยู่รอดและเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามนโยบายของรัฐบาล ที่เรียกว่า “ไทยแลนด์ 4.0” โดยเฉพาะในกลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วเพียงพริบตาเดียว จากเดิมที่ หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ ซึ่งเป็นหนังสือท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย ได้อยู่เคียงคู่กับพี่น้องชาวเชียงรายและเป็นที่พึงของประชาชนชาวเชียงรายมาโดยตลอดระยะเวลา 29 ปีที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ ได้สร้างสรรค์ ข่าวสารที่เกิดประโยชน์กับทุกหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน ที่ส่งข่าวเข้ามาเพื่อขอประชาสัมพันธ์ข่าวความเคลื่อนไหวขององค์กรอย่างเข้มข้น ข่าวสารของหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ จึงมีความสมบูรณ์ครบทุกเรื่อง ทั้งข่าวเหตุการณ์สำคัญๆ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสังคม ข่าวการศึกษาและกีฬา เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนชาวเชียงราย ที่ติดตามข่าวสารของหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ เป็นประจำทุกฉบับ แต่ปัจจุบันสังคมและความนิยมของคนทั่วไป ที่ต้องทำงานแข่งกับเวลา ในภาวะค่าครองชีพสูงขึ้นและมีเวลาอย่างจำกัด จะมีใครสักกี่คนที่ยังคงหาซื้อหนังสือพิมพ์มานั่งอ่าน เพราะปัจจุบัน หนังสือพิมพ์ หรือแม้กระทั่ง สินค้า สิ่งของต่างๆ ได้เข้าไปหาผู้ใช้บริการถึงในบ้านแล้ว อาชีพของนักสื่อสารมวลชน ที่ทำหน้าที่สื่อข่าวที่เป็นอาชีพ และที่เคยปฏิบัติงานบทบาทอย่างเดิมๆ เริ่มจะลดน้อยลง  

มาถึงวันนี้ วันที่หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ จะต้องได้ปรับบทบาทการนำเสนอข่าวสารของตัวเอง ให้ทันยุคทันสมัย แต่ยังเข้มข้นในการเสนอข่าวสารเช่นเดิม เจ้าของและบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ จึงได้จัดให้มีการตีพิมพ์น้อยลง และเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารด้านอิเลคทรอนิกส์  ทำให้ผู้อ่านสามารถอ่านข้อมูลข่าวสารในลักษณะหนังสือพิมพ์อิเลคทรอนิกส์ หรือ อี-นิวส์โดยท่านสามารถอ่านข้อมูลข่าวสารของ หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ ได้ 2 ทางคือ ที่  http://chiangrainews.org และที่ http://www.เชียงรายนิวส์.com ยังคงเข้มข้นของเนื้อหา ข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์กับทุกวงการวิชาชีพ ต่อไป  ผู้เขียน มีความประทับใจจากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ “เชียงรายนิวส์” กับคอลัมน์ประจำ “กล้าคิด...กล้าทำ” ได้มีโอกาสนำเสนอบทความด้านการศึกษา บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง จากประสบการณ์ที่ได้รับ ภายใต้คุณธรรม–จริยธรรมของสื่อมวลชนคนหนึ่ง เพื่อถ่ายทอดความคิดของตนเองเผยแพร่ ผ่านหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์  ประจำทุกฉบับ สิ่งหนึ่งที่พบและประทับใจกับ “เชียงรายนิวส์” โดยเฉพาะเจ้าของและบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอข่าวสารในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ฉวยโอกาสใช้ปากกาเป็นอาวุธ ทำร้ายใคร ไม่สร้างความแตกแยกของหมู่คณะ ได้สร้างความสมัครสมานความสามัคคีกับพี่น้องชาวสื่อมวลชน ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ จากที่ได้รู้จักและได้สัมผัสในการทำงานร่วมกันมา จะพบว่าเจ้าของและบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ มีความโอบอ้อมอารี และมีเมตตา กับทุกคนทุกฝ่าย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ ที่อยู่ในตัวเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ สะท้อนให้เห็นผลงานหนังสือพิมพ์ที่ได้เผยแพร่มาร่วม 29 ปี ที่ผ่านมา จึงเป็นหลักประกันได้ว่า วันเวลาที่ผ่านไป หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ ได้เก็บเกี่ยว ประสบการณ์ ที่มีคุณค่าผ่านร้อน ผ่านหนาว มานานัปการ ทำให้หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ มีความ เก่ง กล้า และเกร่ง..ในการทำงาน..กล้า..ทำดี เพื่อสร้างสรรค์สังคมของชาวเชียงราย ให้น่าอยู่เพื่อแสดงภาพลักษณ์ของเชียงรายดินแดนแห่งบ้านเกิดเมืองนอนที่เป็นที่ทำมาหากินของทุกคนจนถึงปัจจุบัน

ในโอกาสครบ 29 ปี ก้าวสู่ปีที่ 30 ผู้เขียน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิที่ท่านเคารพนับถือ ได้โปรดอำนวยอวยพร ให้หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ มีความเจริญก้าวหน้า ภายใต้อุดมการณ์ที่มุ่งมั่นทำหน้าที่สร้างสรรค์ เผยแพร่ผลงาน ข้อมูลข่าวสาร ที่จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายตลอดไป...ฉบับหน้าพบกันใหม่...สวัสดี