บวงสรวงทำไม...

            ทุกเสาร์อาทิตย์ที่สองของเดือนมกราคม คณะลูกศิษย์พระคุณเจ้าพระราชพรหมยาน หรือหลวงพ่อฤๅษีแห่งวัดท่าซุง หรือที่คนทั่วไปรู้จักในนามหลวงพ่อฤๅษีลิงดำนั่นเอง เหล่าลูกศิษย์ของท่านจะถือเป็นประเพณีสืบต่อทุกปีจะต้องทำพิธีบวงสรวงพระธาตุจอมกิตติและพระบรมธาตุดอยตุง ตามแบบที่ท่านได้เคยกระทำทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของท่านไปด้วย

            ปีนี้ก็เช่นกัน วันที่ 13ม.ค. 2561คณะลูกศิษย์วัดท่าซุงต่างพร้อมใจกันมาจากทุกสารทิศเพื่อมาสู่พิธีบวงสรวงพระธาตุ ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ ฟ้ายังไม่ทันสางบนพระธาตุจอมกิตติก็เนืองแน่นไปด้วยผู้คนจนล้มหลามออกมาจากบริเวณลานพิธี ผู้ที่มาสายต้องหาที่ที่สามารถอยู่ใกล้ๆ สุดเท่าที่จะทำได้ และพอถึงเช้ามืดของวันที่ 14ม.ค. 2561 ทุกคนก็ไม่ละความเพียรที่จะติดตามไปร่วมพิธีบวงสรวงพระธาตุที่พระบรมธาตุเจ้าดอยตุงอีก

            นั่นเป็นความศรัทธาที่สืบเนื่องกันมา แต่หลายคนก็เกิดความสงสัยว่าทำไมต้องบวงสรวง บวงสรวงเพื่ออะไร นี่ไม่ใช่แค่พิธีบวงสรวงของเหล่าคณะลูกศิษย์วัดท่าซุงเท่านั้น เราจะพบเห็นพิธีบวงสรวงอยู่ทั่วไป ในแต่ละพิธีก็จะมีเครื่องประกอบพิธีหลายหลากแตกต่างกันไป มีเหตุอะไรถึงไม่ทำให้เหมือนกัน

            ผู้เขียนเองก็ยอมรับว่าตัวเองก็ใช่ว่าจะมีความรู้มากมาย แต่ก็พอจะมีแหล่งความรู้ที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อคลายความสงสัยและหากเป็นได้ก็แอบมีความหวังว่าจะช่วยให้เข้าใจเหตุผล ให้พ้นจากความปรามาสใดๆ ที่เคยมีมาบ้าง

            การบวงสรวงก็คือการอัญเชิญและการบูชาอย่างหนึ่ง มักกระทำเพื่อให้เกิดสิริมงคลกับตัว กับกิจการงานต่างๆ หรือที่ขาดไม่ได้ก็คือ พิธีพุทธาภิเษก พิธีวางศิลาฤกษ์ พิธีการงานมงคลต่างๆ

            การบวงสรวงเป็นการเชิญเทวดา พรหม ซึ่งส่วนมากมักเป็นพิธีทางพราหมณ์ แต่ใช่ว่าทางพุทธเราเองจะไม่มีอย่างที่เข้าใจกัน พระคุณเจ้าพระราชพรหมยานท่านเล่าว่า เมื่อครั้งที่ท่านบวชใหม่ๆ หลวงปู่ปานจะทำพิธีบวงสรวงอยู่เสมอ และพิธีนี้ได้สืบทอดมาถึงท่านและยังคงทำสืบมาจนถึงรุ่นของลูกศิษย์ของท่านเรื่อยมา เป็นการบวงสรวงที่ท่านท้าวมหาราชทั้ง 4 ขอให้หลวงปู่ปานซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อฤๅษีนั่นเอง โดยท่านท้าวมหาราชท่านกำหนดรูปแบบทั้งบายศรีและเครื่องบูชา และรับรองว่าถ้าจะทำพิธีใดให้เชิญท่านมาร่วมด้วยวิธีนี้ท่านจะมาช่วย พิธีนี้จะอัญเชิญตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงเทพ พรหมทั้งหมด นี่จะเป็นแบบเฉพาะของวัดท่าซุงเท่านั้น แต่ยังมีแบบพิธีพราหมณ์ ลดหลั่นตามกำลังของงานพิธีและกำลังของเจ้าภาพ จนแม้แต่เหล่าเทพที่อัญเชิญมา ซึ่งมีตั้งแต่ เทพ พรหม ลงมาถึงพระภูมิเจ้าที่ต่างๆ ดังนั้นพิธีการจึงแตกต่างกันไปมาก ซึ่งจะกล่าวถึงในตอนต่อไป