Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

เปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

พระอาจารย์พบโชค  ติสสะวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง และ ดร.พิเชฐ ดุรงค์วโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกันเปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างซอย 23 - 24 ชุมชนห้วยปลากั้ง ตามโครงการพบโชคพัฒนา ซึ่งเป็นโครงการที่พระอาจารย์พบโชค ได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนห้วยปลากั้ง ให้ได้รับความสะดวกในการทำธุรกิจและเดินทาง พร้อมกันนั้นได้ร่วมกันแจกสิ่งของให้กับประชาชนในชุมชน ณ หมู่บ้านห้วยปลากั้ง

เปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เยี่ยมคารวะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณฯ

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี มอบหมายให้ นายประสาน ศรีเจริญ ในฐานะผู้แทนจุฬาราชมนตรี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

เยี่ยมคารวะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณฯ เยี่ยมคารวะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณฯ

มณฑลทหารบกที่ 37 ทอดผ้าป่าให้โรงพยาบาล

มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ รวมยอดทั้งสิ้นกว่า 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา พลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานประกอบพิธีถวายทานถอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมีกำลังพล หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการร้านค้า ตลอดจนแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ ร่วมสมทบเงินเพื่อทอดผ้าป่า รวมยอดเงินทั้งสิน 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พบโชค ติสสวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ฝ่ายประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ ร่วมสมทบเงินถอดผ้าป่าครั้งนี้อีกจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ซึ่งการทอดผ้าป่าครั้งนี้ทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้มีนโยบายที่จะขยายจำนวนเตียงผู้ป่วยเพิ่มเติมและยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกมากมาย

มณฑลทหารบกที่ 37 ทอดผ้าป่าให้โรงพยาบาล มณฑลทหารบกที่ 37 ทอดผ้าป่าให้โรงพยาบาล

สัมมนาระดับสูงเอเชียตะวันออก

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมงานสัมมนาระดับสูงเอเชียตะวันออก เรื่อง เมืองยั่งยืน ครั้งที่ 8 (The 8th East Asia Summit High Level Seminar on Sustainable Cities) เพื่อระดมผู้เชียวชาญด้านการพัฒนาเมืองและผู้แทนหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมทั่วภูมิภาคอาเซียน +8 ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมผลักดันความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอบสนองวิสัยทัศน์ “อาเซียน 2030” อย่างเป็นรูปธรรม ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท

สัมมนาระดับสูงเอเชียตะวันออก สัมมนาระดับสูงเอเชียตะวันออก

อ่านออนไลน์ได้ที่นี่

 

 

ข่าวท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

 

 

 

 

 

นายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พร้อมผู้บริหาร พนักงาน เฝ้ารับเสด็จ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2560

 

นายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน และนันทนาการ ซึ่งในกิจกรรมจะมีปล่อยตัวนักกีฬาขับขี่จักรยานระยะทาง 18.6กิโลเมตร ปล่อยตัวนักกีฬาวิ่ง/เดิน ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร พร้อมมีรางวัลมากมาย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน ทชร. และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการให้แก่พนักงานได้ผ่อนคลาย สนุกสนานร่วมกันอีกด้วย

ข่าวเชียงราย

พระครูสิริธรรมนิวิฐ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ และคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีทางศาสนารับสัญญาบัตรพัดยศ โดยมีนายสุรินทร์ เขื่อนเพชร นายเทศมนตรีเทศบาลตำบลนางแล ฝ่ายฆราวาส นำผู้บริหารส่วนราชการ ประชาชน และศิษย์ยานุศิษย์ คณะศรัทธาจำนวนมากร่วมพิธี

พิพิธภัณฑ์บ้านดำของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนีย์ อดีตศิลปินแห่งชาติ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายเลิศชาย หวังตระกูลดี ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย ร่วมกันเปิดงาน “อุ่นเครื่องเมืองศิลปะ” (Warm Up The Arts City)มีหัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมพิธีเปิด โดยความร่วมมือจากกลุ่มศิลปินในจังหวัดเชียงราย นำผลงานมาร่วมแสดงโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมผลงาน 

งามนิตย์ ราชกิจ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงราย ทำพิธีมอบเข็ม และเสื้อกาวน์ ให้แก่นักศึกษา ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเชียงราย

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเข้าพักที่โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสานต่อยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลการเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน ไม่เพียงเพิ่มโอกาสเข้าถึง แต่ให้สามารถใช้บริการภาครัฐได้ทั่วถึง

บุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายอำนาจ เจิมแหล่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย นายสว่าง ม่อมดี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบนโยบายมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560 โดยมีนายคุณวัฒน์ สุคันธกุล นายอำเภอเมืองเชียงราย ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรับฟังนโยบายเร่งด่วนของจังหวัดเชียงราย ที่หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย 

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2(เชียงราย) ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าเริ่มออกพื้นที่ ประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ หมู่ 4, หมู่ 6, หมู่ 10 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เต็มศักยภาพและเพิ่มผลผลิตไม้เศรษฐกิจและไม้ใช้สอย สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

จ.ส.ต.บุญส่ง ศรีจุมปา นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะกรรมการ มอบเงินร่วมทำบุญเนื่องในวันทหารผ่านศึก ปี 2560 โดย นายทองคำ ทรายหมอ รองหน่วยงานสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย รับมอบ ณ สโมสรค่ายเม็งรายมหาราชเชียงราย

ข่าวทั่วไป

นายแพทย์ จักรพันธ์ พงษ์เสถียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ได้นำทีมแพทย์แจกจ่ายปฏิทินและโพสการ์ด ให้แก่ชุมชนเพื่อเป็นการโปรโมทโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์  และชี้แจงการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ประกันสุขภาพ และได้นำทีมงานของโรงพยาบาลฯ ร้อยกว่าคนเดินสายมอบของขวัญให้กับชาวเชียงราย เริ่มขบวนบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนมังราย

ร่วมแสดงความยินดีกับ ชมภูนุท เหล่ารุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เปิดงาน Street Arts Chiangrai บริเวณด้านหน้า ทวียนต์ มีผู้ให้ความสนใจมาเลือกใช้บริการในวันแรกอย่างคับคั่งและจะมีงานเป็นประจำทุกๆคืน เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 - 23.00 น.

ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงราย นำโดย คุณรัชพงษ์ ติ๊บเถิ้ม ให้คุณเปิดประสบการณ์อันเลอค่า กับเครื่องประดับ พรีม่าไดมอนด์ และพรีม่าโกลด์ ฉลองครบรอบ 25 ปี กับรายการ Prima Valentine's Day Spacial พบกับแฟชั่นโชว์เครื่องประดับมูลค่ากว่า 35 ล้านบาท พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษ ส่วนลดสูงสุด 50%

วิศิษฏิ์ อริยะ ผู้จัดการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย และ ผู้จัดการโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย เปิดงาน "Valentine's Day ตำนานรักดอกเอื้องแซะ" ณ ชั้น 1 โซนทะเลหมอก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย บรรยายสรุปสภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 59  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ชมรมนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดเชียงราย จัดงานสานสัมพันธ์สังสรรค์สื่อมวลชนเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก บุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลางสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมงานคับคั่ง ณ ร้านอาหารบ้านริมน้ำ ฝั่งหมิ่นเชียงราย

Statistics

สมาชิก : 1
Content : 395
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 556922

Who's Online

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกวีรกรรมของทหารผ่านศึก และเชิดชูเกียรติแก่ทหารผ่านศึก ณ สโมสรค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย

 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีปล่อยขบวนบอลลูนนานาชาติ “SINGHA PARK CHIANG RAI BALLOON FIESTA” (สิงห์ ปาร์ค เชียงราย บอลลูน เฟียสต้า) จาก 14 ประเทศทั่วโลก ที่จะมาโชว์แสง สี เสียง ตระการตา เต็มน่านฟ้าเชียงราย พร้อมการแข่งขันบอลลูนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน จากนักบินบอลลูนระดับโลก และไฮไลท์พิเศษ การจดทะเบียนสมรสบนบอลลูน ในวันแห่งความรัก กับ กิจกรรม “บอกรักบนฟ้า” ณ ลานจอดรถบริษัท กรีนวิง เชียงราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย ร่วมงาน สืบสานประเพณีปีใหม่ชาติพันธุ์ ครั้งที่ 2 โดยมี นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายอำเภอแม่จัน หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอแม่จัน ร่วมงานในครั้งนี้ ณ สนามโรงเรียนบ้านสันติสุข ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

 

 

นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทน ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย และ นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์ รองปลัด อบจ.เชียงราย มอบใบประกาศณียบัตรให้แก่มัคคุเทศก์อาสา ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักเที่ยวภายในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2016 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ อบจ.เชียงราย