Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

พิธีวางศิลาหัวมุมอาคารพระวิหาร 2014 คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ปลื้ม ศุภปัญญา ประธานกรรมการก่อสร้างอาคารพระวิหาร 2014 และอาคาร 100 ปี อนุสรณ์หมอบริกส์ฯ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย พร้อมด้วยคณะธรรมกิจ สมาชิกคริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย ร่วมเปิดพิธีวางศิลาหัวมุมอาคารพระวิหาร 2014 คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย และมอบอาคารพระวิหาร 2014 และอาคาร 100 ปี อนุสรณ์ หมอบริกส์ฯ ให้คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงรายดูแลต่อ ณ คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย

พิธีวางศิลาหัวมุมอาคารพระวิหาร 2014 คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย พิธีวางศิลาหัวมุมอาคารพระวิหาร 2014 คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย

พิธีมอบหมวกและเข็ม

ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ อธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย ได้เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี และพิธีมอบเข็มสำเร็จการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยเชียงราย  

พิธีมอบหมวกและเข็ม พิธีมอบหมวกและเข็ม

บางกอกแอร์เวย์ส แถลงผลประกอบการปี 2559และทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2560

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นำโดย นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นายพรต เสตสุวรรณ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนการตลาด และ นายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนขาย ร่วมแถลงข่าว “ผลประกอบการปี 2559 และทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2560 ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพฯ

บางกอกแอร์เวย์ส แถลงผลประกอบการปี 2559และทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2560 บางกอกแอร์เวย์ส แถลงผลประกอบการปี 2559และทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2560

เสด็จเยี่ยมบูธของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมบูธของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ในงานมหกรรมการท่องเที่ยวโลก Internationale Tourismus Boerse 2017 (ITB 2017) ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี โดยมีนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จ งานไอทีบี เบอร์ลินได้รับการยกย่องว่าเป็นงานด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลก ซึ่งกำลังจัดแสดงอยู่จนถึงวันที่ 12มีนาคม 2560ทั้งนี้ สายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้เข้าร่วมงานจัดแสดงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541

เสด็จเยี่ยมบูธของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เสด็จเยี่ยมบูธของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

เปิดงานการจัดประชุม “ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออก – รัฐฉาน รวมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีอาเซียน”

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางพิมล ปงแก้ว พาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) และดร.อนุรัตน์ อินทร อดีตประธานหอการค้า ร่วมกับท่านรัฐมนตรีการวางแผนและเศรษฐกิจรัฐฉาน และท่านรัฐมนตรีการเงินและการคลังรัฐฉานจากสหภาพเมียนมา ร่วมกันเปิดงานการจัดประชุม “ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออก – รัฐฉาน รวมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีอาเซียน” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างกัน เพื่อสร้างโอกาสในการขยายทางการค้าร่วมกัน เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นประตูแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (NSEC : North – South Economic Corridor) สามารถเดินทางไปถึง สป.จีน (ตอนใต้) ตามเส้นทาง R3 ได้ 2 เส้นทางคือ 1.เส้นทาง R3A เชื่อมโยง – สปป.ลาว – สป.จีน 2.เส้นทางA3B เชื่อมโยงไทย – เมียนมา – สป.จีน (ตอนใต้) ณ โรงแรมดุสิตไอล์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย

เปิดงานการจัดประชุม “ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออก – รัฐฉาน รวมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีอาเซียน” เปิดงานการจัดประชุม “ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออก – รัฐฉาน รวมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีอาเซียน”

อ่านออนไลน์ได้ที่นี่

 

 

ข่าวท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

 

 

 

 

 

นายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พร้อมผู้บริหาร พนักงาน เฝ้ารับเสด็จ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2560

 

นายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายร่วมพิธีมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2559 EIA Monitoring Awards 2016 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพ

ชมรมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเชียงราย ได้จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องตอบแทนคุณแผ่นดิน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยมีนายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ให้การต้อนรับและอนุเคราะห์ห้องประชุม ทั้งนี้นายบุญส่ง ศรีจุมปา ประธานชมรมฯ ได้แนะนำคณะกรรมการซึ่งมาจากบรรณาธิการ เจ้าของผู้พิมพ์ ผู้โฆษณาขอองหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ในการเป็นสื่อมวลชนและข่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ข่าวเชียงราย

นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) โดย ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวรายงานผลการดำเนินงานตามพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 9 และนำคณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชาทั่วทั้งโรงเรียน

บรรษัทอุตสาหกรรมสินเชื่อขนาดย่อมได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการเสริมความรู้ SMEs เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ค้าชายแดน AEC โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรม อย่างมาก ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภอขุนตาลโดยในงานมีการให้บริการคลินิกเกษตรเรื่อง ดิน ข้าว ปศุสัตว์ ประมง ยางพาราและนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และในงานครั้งนี้นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เปิดงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าประจำปี 2560 โดยอำเภอขุนตาลได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ด้นไฟป่าระดับอำเภอตำบลและหมู่บ้าน

นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มาเป็นประธานในพิธี วันท้องถิ่นไทย ณ อาคารคชสาร อบจ.เชียงราย วันที่ 18 มีนาคม 60 โดยมี อบจ.สมาชิกสภาท้องถิ่น เทศบาล อบต. ร่วมถวายพานพุ่มและ เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย คุณบุญธรรม ทิพย์ประสงค์ ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดเชียงราย คุณเกษม เตชไตรรัตน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงราย  คุณระพีร์ คำหมู่ เหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมสัมมนา “เจาะ รุก บุกตลาด CLMV + จีน” และการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย  บรรยายโดยวิทยากร อาจารย์เกษมสันต์ วีระกุล ณ ห้องดอยตุง โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และรองศาสตราจารย์ ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย เปิดโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขภาคเหลือตอนบน ร่วมเล่าเรื่ององค์กรสุขภาวะ เชียงราย พูดจาประสา Happy Workplace และเสวนาบริหารงานอย่างไรให้ลูกน้องเป็นสุข ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ภาคการเกษตรระยะ20 ปี กรมหม่อนไหม ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ได้จัดงานแสดงสินค้าของแต่ละจังหวัดรวมกัน 6 จังหวัด โดยมีจังหวัด บุรีรัมย์,กำแพงเพชร, นครสวรรค์, พิจิตร,อุทัยธานีและจังหวัดเชียงราย มีการนำสินค้าที่ขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดมาแสดงและจำหน่ายในงาน พร้อมกับเลี้ยงสังสรรค์ และทำการเซ็นสัญญาเอ็มโอยู ขึ้น ณ ห้องเชียงรุ้งโรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

ข่าวทั่วไป

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธี กิจกรรม Chat share photo live by “AIS” ชี้เดือน จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานที่ใหม่ของเชียงราย ณ โรงแรมลักษวรรณ จังหวัดเชียงราย

พ.ต.ท.วิชัย นิลดำ พ่อดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2559 เชิญมารับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร ไชน่าทาวน์ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท และพร้อมกันนั้นได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เสริมศิริ นิลดำ ที่ได้รับการดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดี ฝ่ายปฏิบัติการ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย และนายสตวัน มะโนเครื่อง ขนส่งจังหวัดเชียงรายหน่วยงาน กรมการขนส่งทางบกเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กม ก้าวหน้าด้วยเลขดี มั่งมีด้วยเลขสวย ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย

รัตนา จงสุทธานามณีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมเป็นเกียรติและมอบเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาที่ชนะเลิศในงานการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการ "ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดเชียงราย" ภายใต้ โครงการการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ณ สนามเทเบิลเทนนิส ตลาดศิริกรณ์ เทศบาลนครเชียงราย

นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมกับ อมร อายุปัน ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงรายเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงราย  ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "ชุมพร-ระนอง เกมส์" ที่ จังหวัดระนอง

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางพิมล ปงแก้ว พาณิชย์จังหวัดเชียงราย และดร.อนุรัตน์ อินทร ประทานหอการค้า แถลงข่าวในงาน การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าลุ่มน้ำโขงยิ่งใหญ่แห่งปี “อลังการงานแสดงสินค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และ ASEAN+6” ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2(เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท

คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำนักการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานพร้อมฟังบรรยายจากคุณสมชาย ทองคำคูณ รักษาการกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจการขนส่งและการเดินทาง บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเขียงใหม่ จำกัด (กรีนบัส) ณ ห้องประชุมทองคำคูณ สำนักงานใหญ่กรีนบัส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

Statistics

สมาชิก : 1
Content : 406
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 571549

Who's Online

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากล พร้อมด้วยนางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงราย และมอบใบประกาศเกียรติบัตร “ผู้หญิงเก่งเทศบาลนครเชียงราย” จำนวน 71 คน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ อ.เมือง จ.เชียงราย

 

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมมอบเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมมอบชุดปฏิบัติการ อปพร. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ด้านบรรเทาสาธารณภัย และด้านช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ณ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

นางทัชชา สามัคคีนิชย์ ผอ.กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานสู่สากล (หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์) ณ ลานทองรีสอร์ท อ.แม่จัน จ.เชียงราย

 

นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทนปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบจ.เชียงราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง นำโดย นายชัชวาลย์ สดภิบาล รอง นายก.อบต. และ นายไตรภพ บันเทิงสุข ปลัด อบต. ในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสภา อบจ.เชียงราย ชั้น 4