Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

เสด็จฯ เยี่ยมชมบูธของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ เยี่ยมชมบูธของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ งานไอทีบี กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นายพรต เสตสุวรรณ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการตลาด และ นายวรงค์ อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายขาย เฝ้ารับเสด็จฯ งานไอทีบี เบอร์ลินได้รับการยกย่องว่าเป็นงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการขายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในเดือนมีนาคม ณ กรุงเบอร์ลิน ทั้งนี้ สายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้เข้าร่วมงานจัดแสดงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541

เสด็จฯ เยี่ยมชมบูธของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เสด็จฯ เยี่ยมชมบูธของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

พิธีเปิดอาคารเรียนและสนามฝึกขับรถ โรงเรียนสอนขับรถปัญญาวัฒน์

สตวัน มะโนเครื่อง ขนส่งจังหวัดเชียงราย พร้อมหัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถและเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนและสนามฝึกขับรถ โรงเรียนสอนขับรถปัญญาวัฒน์ P-DRIVING ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนขับรถ แห่งที่ 3 ของจังหวัดเชียงราย สอนขับรถในหลักสูตร การขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์

พิธีเปิดอาคารเรียนและสนามฝึกขับรถ โรงเรียนสอนขับรถปัญญาวัฒน์ พิธีเปิดอาคารเรียนและสนามฝึกขับรถ โรงเรียนสอนขับรถปัญญาวัฒน์

เข้ารับโล่แห่งเกียรติยศ ของมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ชูเกียรติ เหลืองโสภาพรรณ เลขานุการสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย เข้ารับโล่แห่งเกียรติยศ ของมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่แห่งเกียรติยศ คนดี EMS เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสรรเสริญ เป็นแบบอย่างที่ดี ทำดี และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อประโยชน์แก่สังคม ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี ในการประชุมวิชาการประจำปี 2561 กรมควบคุมโรค สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย และมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

เข้ารับโล่แห่งเกียรติยศ ของมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เข้ารับโล่แห่งเกียรติยศ ของมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ประชุมย่อยตัวแทนรายสาขาประจำปี 2561

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาเชียงราย และศูนย์บริการแม่สาย จัดประชุมย่อยตัวแทนรายสาขาประจำปี 2561 โดยมี นายเกษม สังข์ภิรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายรับประกันภัยและการตลาด เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ นายธานินทร์ วงศ์รักไทย ผู้จัดการภาคเหนือตอนบนเชียงใหม่ และนางสาวคณัญญา นันจันทร์ ผู้จัดการศูนย์บริการแม่สาย ร่วมกันกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนจากสาขาเชียงรายและศูนย์บริการแม่สาย ทั้งนี้การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงนโยบายด้านรับประกันภัยและการตลาด ปี 2561 และมอบรางวัล Best sale of the year 2017 ณ ห้องประชุมสุดดี 1 โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท เชียงราย

ประชุมย่อยตัวแทนรายสาขาประจำปี 2561 ประชุมย่อยตัวแทนรายสาขาประจำปี 2561

ฮอมบุญวันมาฆบูชา

เนื่องในวันมาฆบูชา ร่วมกับ วิศิษฏิ์ อริยะ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย ทำบุญ “ฮอมบุญ” ใส่บาตรแด่พระภิกษุ และสามเณร จำนวน 99 รูป ณ โซนกังหันลมไม้ไผ่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย

ฮอมบุญวันมาฆบูชา ฮอมบุญวันมาฆบูชา

อ่านออนไลน์ได้ที่นี่

 

 

 

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

 

 

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ดันเชียงรายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงฝันหวานหรือฝันเฟื่องของชาวเชียงราย" โดยมี นายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ "เชียงรายหวังเป็นเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยง GMS & ASEAN" เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์สำคัญต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของจังหวัดเชียงราย ในการผลักดันให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงต่อไปในอนาคต ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย

 

นายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เข้าร่วมการสัมมนา Executive Strategic Session ภายใต้โครงการสัมมนาทบทวนยุทศาสตร์ภายใต้แผนวิสาหกิจ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อความเสนอแนะจากคณะกรรมการ ทอท. ในประเด็นที่เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานในระยะต่อไปของ ทอท. ณ ห้องสุวรรณภูมิ C โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต กรุงเทพ

 

นายวีระศักดิ์ อินทร์แสง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เซี่ยงไฮ้-เชียงราย ของสายการบิน China Eastern Airline ที่บินเป็นประจําระหว่างเชียงราย - เซี่ยงไฮ้ – เชียงราย ระหว่างวันที่ 2  กุมภาพันธ์ ถึง  12  มีนาคม 2561 จะทำการบิน วันจันทร์/พุธ/ศุกร์ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ข่าวเชียงราย

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางอมร อายุปัน ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย และพระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีส่งตัวคณะกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย

นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน เป็นตัวแทนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอยลาน เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จากทั้งหมด 146 ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ได้ 99 คะแนน ซึ่งจะส่งประกวดในระดับภาค ในปีต่อไป

อัยการ นักบริหารระดับสูง ได้จัดการประชุม ในหัวข้อ “โครงการศึกษาอบรม หลักสูตร “นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 9ศึกษาดูงานพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 5”โดยมีอัยการนักบริหาร จาก กทม. และในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

ศาลจังหวัดเชียงราย ได้จัดการประชุม โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”โดยมีนายภาคภูมิ ปัณฑรางกูร ตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

อำเภอขุนตาล จัดงาน วันน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอขุนตาล พันเอกบรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.พล.ร.7 พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ พ่อค้าประชาชน อำเภอขุนตาล ร่วมในงาน พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 และงานปั่นจักรยาน คนพันธ์อึดใจเกินร้อย ปั่นพิชิตดอยพญาพิภักดิ์ ณ ศาลารอยพระบาทดอยพญาพิภักดิ์

นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอขุนตาล ร่วมกับ นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 พบปะ และมอบแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล การประสานราชการ การสนับสนุนการจัดการศึกษาในพื้นที่ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูประถมศึกษาในพื้นที่อำเภอขุนตาล ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านต้าตลาด โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน

นายศรีมูน ชัยสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลดอยลาน ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย จัดโครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ แปลงนาสาธิตบ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย

Who's Online

เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข่าวทั่วไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมทั้งผู้แทนองค์กรสาขาต่างๆ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีด้วย ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร รวม 1,130 คน ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี

เอไอเอส นำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคดิจิทัลกว่า 40 ล้านราย ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้รับรางวัล Superbrands 2017ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ในฐานะสุดยอดแบรนด์คุณภาพในสาขาเทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยมี นางศิวลี บูรณสงคราม ผู้จัดการส่วนงานบริหารแบรนด์ เอไอเอส เป็นผู้รับรางวัล จาก มร.ไมค์ อิงลิช ผู้อำนวยการใหญ่ซุปเปอร์แบรนด์ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ได้นำคณะเยาวชนจำนวน 50 คน จากโรงเรียนวัดสลักเพชร มาร่วมทำกิจกรรม “จูเนียร์ รันนิ่ง คลินิค” (Junior Running Clinic)ภายใต้โครงการ “รองเท้าผ้าใบให้น้อง” ในรายการแข่งขันวิ่ง “บางกอกแอร์เวย์ส อัลตร้า เทรล อันซีน เกาะช้าง” (Bangkok Airway Ultra-Trail Unseen Koh Chang) ณ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายปรีชา ศรีสุวรรณ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสมาคมครูนอก ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสมาคมครูนอกประจำการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 “ครูนอกประจำเกมส์” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกข้าราชการครูบำนาญทุกคน ออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพอย่างจริงจัง เสริมสร้างมิตรภาพ มีน้ำใจนักกีฬา และความสัมพันธ์ต่อกัน เกิดความรักสามัคคีระหว่างกัน ส่งเสริมสมาชิกให้มีใจรักการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บ และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามชนิดกีฬาที่ถนัด ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายยกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมแถลงข่าวงานมหกรรมอาหาร 4 มุมเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดเชียงราย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ณ สวนตุงและโคมจังหวัดเชียงราย

5 มีนาคม เวลา 10.00 น. เป็นวันนักข่าวแห่งชาติ สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ได้จัดให้มีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้แก่สื่อมวลชนที่ล่วงลับไปแล้ว ณ วัดศรีเกิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมในการทำบุญครั้งนี้

ด่านอาหารและยา ได้จัดประชุม ในหัวข้อ “The Training on the Development of Trade Facilitate between Myanmar and Thai FDA Checkpoints”ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

Statistics

สมาชิก : 1
Content : 482
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 734166

เทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 1 และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงราย มีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนชุมชนต่างๆ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ โดยน้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 น้อมนำศาสตร์ของพระราชา สู่การเรียนรู้ในผู้สูงอายุมาเป็นแนวทางและปรับใช้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สู่การปฏิบัติจริงในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไปสู่ความยั่งยืนด้วยการปฏิบัติจริง ณ ศูนย์บริหารประชาชน ชุมชนดอยทอง จังหวัดเชียงราย

 

 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีและมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร แด่บัณฑิตน้อย และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาล 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2560 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย...

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ “หญิงเก่ง” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่สตรี ผู้ที่ทำงานด้านสตรี ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม จำนวน 70 ท่าน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพลังสตรี ในการสร้างครอบครัวสร้างสังคมให้น่าอยู่และสงบสุข ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันอปพร.” ประจำปี 2561 รวมพลังสมาชิกอปพร. ในเขตเทศบาลนครเชียงรายเดินสวนสนาม พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกอปพร.ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในทำนองเดียวกันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนให้การปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์อปพร. ของเทศบาลนครเชียงราย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา ณ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ จังหวัดเชียงราย