Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

เข้ามอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร 11 ชนิด

ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยอาจารย์ กิตตินนท์ จรูญศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดินทางเข้ามอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร 11 ชนิด ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “เจ้าคุณวัน” จำนวน 100 ชุด ให้แก่ตำรวจภูธร ภาค 5 โดยมี พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อมอบให้กับตำรวจภูธรจังหวัด ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในสังกัดต่อไป

เข้ามอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร 11 ชนิด เข้ามอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร 11 ชนิด

กิจกรรม Big cleaning day

     นายภูวิศดิ์ วรรณพฤติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big cleaning day โดยมี นายรัชพงษ์ ติ๊บเถิ้ม ผู้จัดการทั่วไป โรบินสันเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงานเกี่ยวกับกิจกรรม Big cleaning day ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความเคารพต่อพระยามังรายมหาราช  เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง ดูแล สถานที่อันเป็นส่วนรวมจิตใจของชาวจังหวัดเชียงราย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ และสัมพันธภาพอันดีระหว่างองค์กร และหน่วยงานในชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เสริมสร้างวินัยในการรักษาความสะอาด ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

กิจกรรม Big cleaning day กิจกรรม Big cleaning day

เข้าพบศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

นายณภัทร เตโช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย เดินสายเข้าพบศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อการดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา โดยเบื้องต้นมีกำหนดตรวจสอบติดตามการดำเนินการรับนักเรียนของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งวันนี้ (24 เมษายน 2561) เข้าพบนายมนต์ชัย ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)  เป็นการพูดคุยหารือต่อประเด็นดังกล่าวที่ทุกฝ่ายได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาและพร้อมร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ให้พื้นที่จังหวัดเชียงรายมีปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้หากพบเห็นหรือต้องการแจ้งเบาะแสสามารถแจ้งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย  เลขที่ 728  ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  โทร. 0 5371 1835 - 7

เข้าพบศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าพบศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

สายด่วน 1791 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พร้อมดูแลผู้ประสบภัยที่ทำประกันภัย พรบ.

นายประสิทธิ์ จินะ ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาเชียงราย กล่าวว่า ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทกลางมีความเป็นห่วงช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมาก พี่น้องชาวเชียงรายที่ทำงาน ในพื้นที่ต่างๆ ก็เดินทางกลับบ้าน ก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการขับรถเร็ว เมาสุราแล้วขับ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้ประสบภัยหรือญาติสามารถปรึกษาในเรื่องของการรับสินไหมทดแทนประกันภัย พรบ. ที่สายด่วน 1791 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ จึงขอให้ตรวจดูประกันภัย พรบ.รถของท่านว่ายังคุ้มครองอยู่หรือไม่ หากสิ้นสุดระยะเวลาแล้ว ขอให้ต่อภาษี ให้ถูกต้อง เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครอง

สายด่วน 1791 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พร้อมดูแลผู้ประสบภัยที่ทำประกันภัย พรบ. สายด่วน 1791 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พร้อมดูแลผู้ประสบภัยที่ทำประกันภัย พรบ.

แสดงความยินดี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวอรรัมภา เพ็ชรรัตน์ นักเรียนม.4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นนักเรียนจำนวน 1 ใน 2 คน ที่ได้รับการคัดเลือก คัดสรร ให้ได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561

แสดงความยินดี แสดงความยินดี

อ่านออนไลน์ได้ที่นี่

 

 

 

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

 

 

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ดันเชียงรายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงฝันหวานหรือฝันเฟื่องของชาวเชียงราย" โดยมี นายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ "เชียงรายหวังเป็นเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมโยง GMS & ASEAN" เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์สำคัญต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของจังหวัดเชียงราย ในการผลักดันให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงต่อไปในอนาคต ณ ห้องราชาวดี โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย

 

นายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เข้าร่วมการสัมมนา Executive Strategic Session ภายใต้โครงการสัมมนาทบทวนยุทศาสตร์ภายใต้แผนวิสาหกิจ ทอท. ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อความเสนอแนะจากคณะกรรมการ ทอท. ในประเด็นที่เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานในระยะต่อไปของ ทอท. ณ ห้องสุวรรณภูมิ C โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต กรุงเทพ

 

นายวีระศักดิ์ อินทร์แสง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เซี่ยงไฮ้-เชียงราย ของสายการบิน China Eastern Airline ที่บินเป็นประจําระหว่างเชียงราย - เซี่ยงไฮ้ – เชียงราย ระหว่างวันที่ 2  กุมภาพันธ์ ถึง  12  มีนาคม 2561 จะทำการบิน วันจันทร์/พุธ/ศุกร์ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

ข่าวเชียงราย

นพ.วิฑูรย์  ยงเมธาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค  รับรางวัลการประสานงานยอดเยี่ยม Most Admired Award 2017จาก บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ในงาน Allianz Ayudhya Hospital Service Awards ณ ห้อง บอลลูม โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ

นายสมบูรณ์ ศริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศการสงกรานต์ โดยมี ผบ.มทบ.37 ตำรวจทางหลวง แขวงการทางที่ 1 ขนส่งจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมบูรณาการ จัดตั้งศูนย์ฯ บนทางหลวง 3 สายทาง เพื่อลดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มารี โรเซตติ ที่ปรึกษาโครงการฯ (GIZ) ร่วมกล่าวต้อนรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดประชุมการรับฟังความคิดเห็น (กลุ่มย่อย) การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์กระทบสิ่งแวดล้อม กรณีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เพิ่มศักยภาพและยกระดับการบริหารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา อบจ.เชียงราย

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ผบ.มทบ.37 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการประชาชน มทบ.37 สี่แยกแม่กรณ์ ที่จุดตรวจศูนย์บริการหน้าโรงเรียนบ้านดู่ และที่ด่านกิ่วทัพยั้ง อำเภอแม่จัน

ผศ.สุรพล เวียงนนท์ ที่ปรึกษาสำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำทีมงาน ฐานะเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย จันทร์ฉาย สมศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักฯ วิศรุต มุ่งคำพา กีรติญา วงค์สารภี จัตุรัส วงค์ราษฎร์ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมครอบครัว ที่จวนผู้ว่าฯ ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัด และนายอำเภอทุกแห่ง

หมู่ รส.อ.เมืองเชียงราย โดย ร.ท.ประสงค์ ชัยสุวรรณ์ ร่วมกับ ทต.ดอยลาน  ผู้ใหญ่บ้าน ม.14 ผู้ใหญ่บ้าน ม.7เข้าสำรวจความเสียหายจากวาดภัย ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย ที่ได้รับความเสียหายเล็กน้อย จำนวน 15หลัง และเสียหายเกือบทั้งหลัง จำนวน 2หลัง

Who's Online

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข่าวทั่วไป

คุณงามนิตย์ ราชกิจ ได้รับความไว้วางใจได้รับคัดเลือกเป็นนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงราย ด้วยคะแนนเสียงจากสมาชิกแม่ดีเด่น ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ในวาระดิถี “ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง 2561” ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จัดพิธีรดน้ำดำหัวสูมาคารวะและขอพรจาก นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และ นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในโอกาสนี้ นายสมนึก จันทร์แดง ผอ.โรงเรียนบ้านสันโค้ง พร้อมคณะและ นายวรฉัฎฐ์ กองแก้ว นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ ผกก.ตม.จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ ตม.จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ Mr.Kyaw Maw TunDeputy Director of Tachileik Immigration และ เจ้าหน้าที่ ตม.ท่าขี้เหล็ก เมียนมาร่วมสานสัมพันธ์จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเสริมรองรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทาง เข้า-ออก ระหว่างจุดผ่านแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 1ให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2561

โรงแรมเวียงอินทร์ นำโดย คุณฐานะทัตต์ ปฐมานนท์ รองผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเวียงอินทร์ และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีสุมคารวะสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมนำอาหารว่างไปช่วยในงานพิธี เมื่อวันที่ 18เมษายน 2561ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยนายวิเชียร จำปี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เทิง จ.เชียงรายจัดรดน้ำดำหัวอดีตผู้บริหารและพนักงาน ณ สำนักงาน กฟภ.เทิง

จังหวัดเชียงรายได้จัดเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2561  ร่วมกับ ข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ ประชาชน  ได้จัดพิธี รดน้ำดำหัวป่อเมืองเมืองเจียงฮาย  ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร อดีตผู้ว่าราชการจังวัดเชียงราย  จินจณา  โอสถธนากร เพื่อสูมาคารวะรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

นายสุทธิพงษ์  เตชะภูสิทธิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการขนส่งทางบกและนายสนวัน มะโนเครื่อง ขนส่งจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ณ วัดร่องขุ่น ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประธานพิธีเปิดงานเสวนาวิชาการ “โอกาสของการยุติเอดส์ในจังหวัดเชียงรายก่อนปี พ.ศ. 2573” โดยมี พญ.เสาวณีย์ วิบูลสันติ ผู้แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน และมีนพ.สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นพ.ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย

Statistics

สมาชิก : 1
Content : 482
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 749436

เทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 1 และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงราย มีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย แขกผู้มีเกียรติ ประชาชนชุมชนต่างๆ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ โดยน้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 น้อมนำศาสตร์ของพระราชา สู่การเรียนรู้ในผู้สูงอายุมาเป็นแนวทางและปรับใช้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สู่การปฏิบัติจริงในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไปสู่ความยั่งยืนด้วยการปฏิบัติจริง ณ ศูนย์บริหารประชาชน ชุมชนดอยทอง จังหวัดเชียงราย

 

 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีและมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร แด่บัณฑิตน้อย และนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาล 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2560 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย...

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ “หญิงเก่ง” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561 โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่สตรี ผู้ที่ทำงานด้านสตรี ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม จำนวน 70 ท่าน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพลังสตรี ในการสร้างครอบครัวสร้างสังคมให้น่าอยู่และสงบสุข ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันอปพร.” ประจำปี 2561 รวมพลังสมาชิกอปพร. ในเขตเทศบาลนครเชียงรายเดินสวนสนาม พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกอปพร.ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในทำนองเดียวกันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนให้การปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์อปพร. ของเทศบาลนครเชียงราย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา ณ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ จังหวัดเชียงราย