Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศ.เกียรติคุณ

ดร.มนัส สุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประธานถวายปริญญาบัตร ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กล่าวสดุดีเกียรติคุณฯ และ อ.ดร.ปรมินทร์ อริเดช คณบดีคณะครุศาสตร์ ถวายครุยปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ แด่พระอาจารย์พบโชค ณ วัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย

ศ.เกียรติคุณ ศ.เกียรติคุณ

พิธีเปิดงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14

พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายร่วมกันทำพิธีเปิด งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14 ซึ่งเทศบาลนครเชียงราย จัดขึ้นอย่างงดงามอลังการ ต่อเนื่องกันมาทุกๆปีจนจังหวัดอื่นๆ ต่างเอาแบบอย่างไปจัดกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเผยแพร่การท่องเที่ยว โดยได้การออกแบบและตกแต่ง โดยความเอื้อเฟื้อจาก รัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

พิธีเปิดงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14 พิธีเปิดงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 14

ทีมผู้บริหารโรงแรมในเครือกะตะธานี คอลเลคชั่น

นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานบริหารโรงแรมในเครือกะตะธานี คอลเลคชั่น นำทีมผู้บริหารเลี้ยงอาหารค่ำสื่อมวลชน ณ ห้องอาหารเดอะพีคชั้น 10โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ทเชียงราย เพื่อชี้แจงทิศทางและแผนการดำเนินงานหลังจากปิดโรงแรมเพื่อปรับปรุงตั้งแต่ 1เมษายน 2561และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2561 ภายใต้ชื่อ เดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี 

ทีมผู้บริหารโรงแรมในเครือกะตะธานี คอลเลคชั่น ทีมผู้บริหารโรงแรมในเครือกะตะธานี คอลเลคชั่น

ขอเชิญเที่ยวงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2561

วันที่ 26 มกราคม ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามบินเก่า ฝูงบิน 416 เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภายในงานพบกับ การจัดแสดงผลงาน การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ อำเภอ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน และนิทรรศการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการออกสลากกาชาดการกุศล การจัดประกวดร้องเพลง สินค้าราคาถูก และสวนสนุกชุดใหญ่ คอนเสิร์ตพบกับนักร้องดังมากมาย

ขอเชิญเที่ยวงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2561 ขอเชิญเที่ยวงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2561

อ่านออนไลน์ได้ที่นี่

 

 

 

ทำบุญครบรอบวันเกิด 14 ตุลาคม 2560

 

 

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของผม ที่ผ่านมาผมขอกราบขอบพระคุณ ทุกท่าน ที่ได้มาร่วมอวยพรให้ผม ทั้งได้มาที่วัดห้วยปลากั้ง และ อวยพรทางสื่อต่างๆ ขอพรที่ท่านให้แก่ผม จงย้อนกลับไปหาท่านและขอให้ ทุกท่าน ประสพแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ

 

 

 

 

 

ข่าวเชียงราย

นายภาสกร  บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสาวอณิรา  ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ต้นแบบ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแกคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ให้คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนสามารถเป็นวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้เรื่องครอบครัวแก่เครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องเอ็มเดอ โรงแรมเอ็มบูทิค รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พ.อ.สุวิทย์ วังยาว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 และนายโชติศิริ ดารายน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดการแข่งขันจักรยาน รายการ The Tour of Chiangrai 2017 Stage ที่ 2 โดยเริ่มจากจุดสตาร์ท จากสวนตุงและโคมฯ ไปเข้าเส้นชัยที่บริเวณ แยกป่ากุ๊ก ใกล้ๆกับสนามบินแม่ฟ้าหลวง ระยะทาง 1.29 กิโลเมตร ณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายเดช พงศบางโพธิ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย (ฝ่ายทหาร) ร่วมเปิดพิธี มอบเกียรติบัตรให้แก่พ่อตัวอย่างของจังหวัดเชียงรายประจำปี 2560 ณ ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานพิธีเปิด “ตีเกราะ เคาะไม้ไผ่ อย่าเพิกเฉย กับเสียงร้อง ขอความช่วยเหลือของผู้หญิง” และรับข้อเสนอ เร่งด่วน ประชารัฐร่วมใจ๋ ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและครอบครัว โดยแกนนำเครือข่าย เพื่อนหญิงล้านนาจังหวัดเชียงราย ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ๋ ผู้หญิงและครอบครัวไทย ปลอดภัย ไม่มีความรุนแรง”กล่าวรายงานโดย นางสาวอัศเจรีย์  นามวงค์ ประธานกลุ่มเพื่อนหญิงล้านนาจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นางอมร อายุปัน ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิด “วันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560”เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ที่พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านกีฬาและให้ความสำคัญกับวงการกีฬาของชาติ ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเมืองเชียงราย และคณะกิ่งกาชาดอำเภอเมืองเชียงราย สมาชิกเหล่ากาชาด ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงราย ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว ที่บ้านนางแลใน บ้านลิไข่ หมู่ 7 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย ตามโครงการ "เหล่ากาชาดห่วงใย มอบน้ำใจ ไออุ่น สู้ภัยหนาว ประจำปี 2560" จำนวน 200 ผืน 

ข่าวทั่วไป

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวิศิษฎ์ อริยะ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย ร่วมพิธีเปิด Chiangrai Dancing Flowers 2017 เริงระบำประติมากรรมดอกไม้ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อสร้างสีสันและตอนรับนักท่องเที่ยวที่จะมารับลมหนาวภาคเหนือในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง พร้อมเผยแพร่พันธุ์ไม้เมืองเหนือให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยได้นำเทคนิคต่างๆเข้ามาผสมผสานให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดเชียงราย

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ร่วมพิธีเปิดฤดูการท่องเที่ยว “เชียงของเมืองปลายทางแห่งความสุขที่หลากหลาย” Chiang Khong Best Destination เพื่อส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ที่มีการนำเสนอกิจกรรมในด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวทางนำ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมถึงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว การเป็นเจ้าบ้านที่ดีและจัดกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย โซนทะเลหมอก

นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นาบแพทย์จักรพันธ์ พงษ์เสฐียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ร่วมเปิดพิธีนิทรรศการ Sriburin Health Expo ปี 2560 โรงพยาบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ศรีบุรินทร์ขึ้น ซึ่งเน้นการให้บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคโดยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา อาทิเช่น การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ โรคอายุรแพทย์โรคหัวใจ การผ่าตัวหัวใจแบบเปิด โดยศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอกนวัตกรรมการจี้ไฟฟ้าแห้งเดียวในเชียงราย ณ บริเวณ อาคารศูนย์การแพทย์ศรีบุรินทร์ 

นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ชุดปราบปรามด้านการประมง โดยมี นายถาวร  จิระโสภณรักษ์ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท 

รัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย มอบ เครื่องคอมพิวเตอร์  1 ชุดให้แก่นักกีฬา คนพิการจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับเหรียญรางวัล 3 เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35 "สมิหลาเกมส์" โชติศิริ ดารายน ประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2 ให้แก่ นักกีฬาคนพิการที่ทำเหรียญทองได้อีก 3 เหรียญทองเช่นกันโดยชุดคอมพิวเตอร์ ที่โชติศิริ ดารายน มอบให้แก่นักกีฬาคนพิการนี้ ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคุณอธิคม หลินตระกูล เจ้าของร้านอาหาร เรือนนลิน

ทีมงานหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายเทพชัย ร่มโพธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ คนใหม่ ณ ห้องทำงาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

Who's Online

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 1
Content : 457
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 683464

เทศบาลนครเชียงราย

 

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  ร่วมส่งมอบเงินบริจาคจากประชาชน และกลุ่มเครือข่ายต่างในเขตเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 299,555บาท มอบให้ ตูน บอดี้สแลม และทีมงานก้าวคนละก้าว “เบตง-แม่สาย เพื่อ 11โรงพยาบาลทั่วประเทศ” เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ 11โรงพยาบาลที่ยังขาดแคลน และต้องการความช่วยเหลือ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นขวัญกำลังใจให้ หมอ พยาบาลทั่วประเทศ ณ อนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช จังหวัดเชียงราย

 

นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เดินทางไปรับมอบรางวัล The World Smart Cities Awards โดยมี ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติแห่งสหประชาติ (UN-Habitat) เป็นประธานในการมอบรางวัล จากการที่เทศบาลนครเชียงรายได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 2 เมืองที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย มีเมืองที่ส่งเข้าประกวดกว่า 309 เมืองทั่วโลก ในประเภทโครงการด้านการพัฒนาสังคม ภายใต้ความโดดเด่นจากการดำเนินการพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพของผู้ค้าในถนนคนเดิน และชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและหาบเร่แผงลอยในเทศบาลนครเชียงราย ณ หอประชุมใหญ่ SCWC เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน

เทศบาลนครเชียงราย...

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  เป็นประธานปล่อยขบวนการแข่งขันกีฬาสี และเปิดกิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย “ฟ้าขาว เกมส์” ประจำปี  ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย  และโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน เปิดกิจกรรม ศาสนาสัมพันธ์  เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ คริสตจักรในจังหวัดเชียงราย จัดขึ้นพร้อมมอบรางวัลและชมการแสดงของคริสตจักรต่างๆ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย